Cena mleka w Polsce drugi miesiąc z rzędu wyższa od średniej unijnej

Ceny mleka od grudnia 2022 do września 2023 r. utrzymywały trend spadkowy. Pierwsze wzrosty odnotowano w październiku 2023 r., i utrzymują się one w kolejnych miesiącach. Z danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 6 lutego 2024 r., wynika, że średnia cena mleka w grudniu ubiegłego roku osiągnęła poziom 46,61 EUR/100 kg, co oznacza wzrost o 2,6% w porównaniu do listopada 2023, jednak nadal pozostaje niższa o 20,0% w porównaniu do grudnia 2022 r. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w styczniu bieżącego roku nastąpi korekta ceny surowca, a jego średnia cena spadnie poniżej 46 EUR/100 kg.

tekst: Średnia cena skupu mleka w UE i Polsce w okresie 2003–12.2023; źródło: KE
Średnia cena skupu mleka w UE i Polsce w okresie 2003–12.2023; źródło: KE

W grudniu 2023 r. w dwudziestu jeden państwach członkowskich ceny mleka odnotowały wzrosty w relacji miesięcznej. Największe miały miejsce: w Niderlandach – o 9,6%, do 46,31 EUR/100 kg (w relacji rocznej spadek o 25,9%); w Belgii – o 6,7%, do 43,28 EUR/100 kg (w relacji rocznej cena była o 25,5% niższa); w Szwecji – o 4,8%, do 41,51 EUR/100 kg (w relacji rocznej spadek wyniósł 29,0%); na Łotwie –o 4,2%, do 38,35 EUR (w relacji rocznej o 20,6% niższa); na Litwie – o 4,1%, do 43,67 EUR (w relacji rocznej cena była o 14,3% niższa). W analizowanym miesiącu ceny mleka spadły w pięciu krajach: w Finlandii – o 1,4%, do 50,79 EUR/100 kg (cena była o 8,0% niższa niż w 2022 r.); na Malcie – o 1,2%, do 55,74 EUR (o 9,6% mniej w relacji rocznej); w Portugalii – o 0,3%, do 44,56 EUR (w relacji rocznej o 18,8% mniej); w Hiszpanii – o 0,2%, do 50,58 EUR (o 12,7% mniej niż w 2022 r.); we Francji – o 0,1%, do 47,34 EUR (cena była o 4,4% niższa w relacji rocznej). Od wielu miesięcy nie są publikowane dane z Luksemburga.

GDT Price Index 2004–6.02.2024; źródło: www.globaldairytrade.info

W Polsce średnia cena w grudniu 2023 r. ukształtowała się na poziomie 49,44 EUR/100 kg i była o 3,6% wyższa niż w listopadzie, ale o 16,8% niższa niż w grudniu 2022 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w styczniu 2024 r. nastąpi korekta ceny do poziomu powyżej 47 EUR/100 kg. W analizowanym miesiącu cena mleka w Polsce była o 6,07% wyższa od średniej unijnej. W grudniu 2023 r. Polska znalazła się na siódmym miejscu pod względem ceny. Wyższe ceny wypłacane były producentom: w Grecji (52,59 EUR), Hiszpanii (50,58 EUR), we Włoszech (49,78 EUR), na Cyprze (64,90 EUR), na Malcie (55,74 EUR), w Finlandii (50,79 EUR).

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (16 stycznia i 6 lutego 2024 r.). Pierwsza z zakończyła się wzrostem indeksu o 2,3%, a średnia cena ukształtowała się na poziomie 3493 USD/t. Podczas drugiej aukcji indeks cen produktów mlecznych odnotował kolejny wzrost, o 4,2%, a średnia cena wyniosła 3571 USD. Od początku bieżącego roku indeks cenowy wzrósł o 7,7%.

Podczas ostatniej aukcji (6 lutego 2024 r.) ceny siedmiu oferowanych kategorii produktów mleczarskich odnotowały wzrosty. Największe miały miejsce w przypadku masła – o 10,3%, do 6516 USD/t; sera Cheddar – o 6,3%, do 4469 USD/t; odtłuszczonego mleka w proszku – o 4,6%, do 2758 USD/t; pełnego mleka w proszku – o 3,4%, do 3463 USD/t. Jedynym produktem, którego cena odnotowała spadek, była mozzarella – o 1,8%, a cena wyniosła 3760 USD/t.  

Nadchodzące wydarzenia