Trend spadkowy wyhamowany

tekst: Dorota Śmigielska

Według danych Komisji Europejskiej średnia cena mleka w lipcu br. w Unii Europejskiej odnotowała delikatny wzrost, o 0,8% w relacji miesięcznej, i ukształtowała się na poziomie 32,84 EUR/100 kg. Porównując z lipcem zeszłego roku, była niższa o 2,9%.

Z szacunkowych danych wynika, że trend wzrostowy utrzymywał się również w sierpniu, a cena kształtowała się na poziomie 32,91 EUR/100 kg. Analizując dane na przestrzeni siedemnastu lat, w dalszym ciągu najwyższe ceny europejscy producenci otrzymywali w grudniu 2013 r. Pogłębia się jednak różnica między ceną obecną a najwyższą, która wynosi prawie 18,45%.

Analizując dane z poszczególnych krajów członkowskich, cena mleka w lipcu w porównaniu do czerwca wzrosła w dwunastu państwach, z czego największy wzrost miał miejsce na Łotwie – o 3,8%, do 26,48 EUR/100 kg; na Litwie – o 3,1%, do 25,49 EUR/100 kg; w Holandii – o 3,0%, do
34,00 EUR/100 kg; w Irlandii – o 2,4%, do 32,53 EUR/100 kg. W Austrii i we Włoszech ceny utrzymały się na takim samym poziomie jak w czerwcu, natomiast w pozostałych trzynastu krajach odnotowały spadek.

Niewielki wzrost ceny mleka odnotowany został również w Polsce. W lipcu polscy producenci otrzymywali za surowiec 29,84 EUR/100 kg, 0,7% więcej niż w czerwcu br., ale o 3,1% mniej niż w lipcu 2019 r. Różnica między średnią ceną surowca w Polsce a średnią unijną w dalszym ciągu pozostaje znacząca, w lipcu wynosiła 9,14%.

32,91 EUR/100 kg – średnia cena skupu mleka w UE

Pod względem wielkości skupu Polska znajduje się w pierwszej piątce największych producentów mleka w Unii Europejskiej, jednak pod kątem ceny w lipcu zajmowaliśmy ósme miejsce od końca. Niższe ceny otrzymywali producenci w Belgii, na Litwie, Łotwie, Węgrzech, w Portugalii i Rumunii.

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade – 18 sierpnia i 1 września. Ogólny indeks cenowy na pierwszej z nich odnotował spadek o 1,7%, do 3004 USD, podczas drugiej spadek był niższy o 1% i osiągnął poziom 2995 USD, co łącznie daje spadek o 2,7%. Od początku roku wartość indeksu obniżyła się o 9,2%.
Podczas ostatniej aukcji (1 września) ceny czterech oferowanych kategorii produktów spadły. Największy spadek miał miejsce w przypadku pełnego mleka w proszku – o 2,0%, do 2884 USD/t. Masło było tańsze o 1,2% i kosztowało 3334 USD/t. Spadły również ceny sera Cheddar i bezwodnego tłuszczu mlecznego, odpowiednio o 0,4% i 0,5%, osiągając poziom 3428 USD/t w przypadku sera i 3852 USD w przypadku bezwodnego tłuszczu mlecznego. Ceny pozostałych oferowanych produktów wzrosły: maślanki w proszku – o 3,9%, do 2356 USD/t; odtłuszczonego mleka w proszku – o 1,8%, do 2663 USD/t; laktozy – o 0,8%, do 1314 USD/t.

W portach Europy Zachodniej ceny masła 28 sierpnia wynosiły 4038 USD/t i były o 2,5% wyższe niż w lipcu oraz o 3,5% wyższe niż w zeszłym roku. W tym samym czasie za OMP producenci otrzymywali 2525 USD, tj. o 1% więcej niż przed miesiącem oraz o 7% więcej niż w 2019 r. Wzrosła również cena PMP o 1% w porównaniu z lipcem, do 3275 USD. 

Zbliżające się wydarzenia