Unijna cena mleka stoi w miejscu

Unijna cena mleka od początku bieżącego roku utrzymywała trend wzrostowy, który został wyhamowany w czerwcu. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 6 września, wynika, że średnia cena mleka w lipcu 2021 roku w Unii Europejskiej utrzymała się na takim samym poziomie jak w czerwcu i wynosiła 35,76 EUR/100 kg. Jednak w porównaniu z danymi sprzed roku, była o 8,8% wyższa niż w lipcu 2020 roku. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w sierpniu ponownie wzrośnie i ukształtuje się na poziomie 35,97 EUR/100 kg. Cena mleka w lipcu była o 11,2% niższa od ceny rekordowej, jaką do tej pory otrzymywali unijni producenci mleka w grudniu 2013 roku (40,27 EUR/100 kg).

tekst: Dorota Śmigielska

W lipcu 2021 roku cena mleka wzrosła w dziesięciu państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano: we Francji – o 2,1%, do 37,42 EUR/100 kg; w Austrii – o 1,8%, do 38,90 EUR/100 kg; na Malcie – o 1,7%, do 57,33 EUR/100 kg; w Słowenii – o 1,1%, do 31,54 EUR/100 kg. W Danii i we Włoszech ceny utrzymały się na takim samym poziomie jak przed miesiącem. W czternastu krajach członkowskich (nie licząc Luksemburga, ponieważ z tego kraju nie ma danych) odnotowano spadek cen surowca. Największe obniżki miały miejsce: w Szwecji – o 3,7%, do 37,76 EUR/100 kg; na Litwie – o 3,2%, do 29,16 EUR; w Grecji – o 2,3%, do 37,83 EUR/100 kg; na Węgrzech – o 1,9% do 30,57 EUR/100 kg.

Już po raz drugi z kolei Polska zaliczała się do tych państw, w których odnotowano spadek cen mleka. Średnia cena w lipcu wynosiła 32,68 EUR/100 kg i była o 1,6% niższa niż w czerwcu bieżącego roku, ale o 9,5% wyższa niż w lipcu 2020 roku. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w sierpniu trend spadkowy się utrzyma, a cena wyniesie 32,48 EUR. Różnica w cenie, jaką otrzymują unijni producenci, a tą, którą otrzymują hodowcy w Polsce, w lipcu wynosiła 8,61%. Pod względem ceny w lipcu zajmowaliśmy dwunaste miejsce od końca. Niższe ceny były wypłacane w: Bułgarii (32,51 EUR), Estonii (30,82 EUR), Hiszpanii (32,43 EUR), Chorwacji (32,49 EUR), na Litwie (29,16 EUR), Łotwie (30,43 EUR), Węgrzech (30,57 EUR), w Portugalii (29,76 EUR), Rumunii (30,42 EUR), Słowenii (31,54 EUR) i Słowacji (31,62 EUR).

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (17 sierpnia i 7 września). Po kilku miesiącach spadków w końcu odnotowano wzrost ogólnego indeksu cenowego. Na pierwszej aukcji był niewielki i wyniósł 0,3%, a średnia cena wynosiła 3827 USD. Podczas drugiej aukcji wzrost był już bardziej wyraźny i wyniósł 4,0%, przy średniej cenie 3927 USD. Od początku roku 2021 wartość indeksu wzrosła o 18,6%.

Podczas ostatniej aukcji (7 września) odnotowano wzrost cen wszystkich kategorii produktów mleczarskich. Największe podwyżki miały miejsce w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku – o 7,3%, do 3274 USD/t; laktozy – o 6,4%, do 1167 USD; masła – o 3,7%, do 4948 USD/t.

20 sierpnia w portach Europy Zachodniej cena masła wynosiła 4675 USD/t i była o 0,3% wyższa niż dwa tygodnie wcześniej, o 0,5% wyższa niż w lipcu oraz o 14% wyższa niż w roku ubiegłym. OMP zbywano po cenie 2938 USD/t – o 0,4% taniej niż w poprzednim notowaniu, o 1% taniej niż w lipcu, ale o 18% drożej niż w 2020 roku. Cena pełnego mleka w proszku ukształtowała się na poziomie 3713 USD/t – o 1% niższym niż w poprzednim notowaniu oraz niż przed miesiącem, jednak o 13% wyższym niż w 2020 roku. 

Nadchodzące wydarzenia