Dodatni trend w Unii Europejskiej

35,11 EUR/100 kg
– średnia cena mleka w UE

tekst: Dorota Śmigielska

Z najnowszych danych Komisji Europejskiej wynika, że średnia cena mleka w marcu bieżącego roku w Unii Europejskiej wynosiła 35,02 EUR/100 kg i była o 0,1% wyższa niż w lutym oraz o 1,5% wyższa niż w marcu 2020 r. Patrząc na dane od początku roku, spadek ceny odnotowany był jedynie w styczniu, natomiast od lutego utrzymuje się trend wzrostowy. Z szacunkowych danych Komisji Europejskiej wynika, że utrzyma się on również w kwietniu, a cena ukształtuje się na poziomie 35,11 EUR/100 kg i będzie o 0,3% wyższa od ceny marcowej. Pomimo utrzymującego się wzrostu daleko jeszcze do najwyższej ceny, jaką otrzymywali unijni producenci mleka. Miało to miejsce w grudniu 2013 r., kiedy cena wynosiła 40,27 EUR/100 kg. Różnica między ceną najwyższą a uzyskiwaną w marcu wynosi 13,04%.

W analizowanym miesiącu Polska zaliczała się do tych państw, w których ceny mleka spadły. Średnia cena w marcu wynosiła 32,84 EUR/100 kg i była o 0,5% niższa niż w lutym 2021, ale o 5,4% wyższa niż w marcu ubiegłego roku. Biorąc pod uwagę kurs euro, Komisja Europejska przewiduje, że w przypadku Polski cena w kwietniu wzrośnie do poziomu 33,27 EUR, co również potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego. Różnica w cenie, jaką otrzymują unijni producenci, a tą, którą otrzymują hodowcy w Polsce, wynosiła w marcu 6,23%. Polska jest jednym z pięciu największych producentów w Unii Europejskiej, jednak pod względem ceny nasza pozycja jest zdecydowanie gorsza. W marcu zajmowaliśmy dziesiąte miejsce od końca, a niższe ceny były wypłacane jedynie w: Bułgarii (32,68 EUR), Estonii (30,47 EUR), Hiszpanii (32,72 EUR), na Litwie (32,18 EUR), Łotwie (29,97 EUR), na Węgrzech (30,57 EUR), w Portugalii (29,88 EUR), Słowenii (31,57 EUR) i Słowacji (32,22 EUR).

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (20 kwietnia i 4 maja). Ogólny indeks cenowy na pierwszej z nich spadł o 0,1%, a średnia cena wynosiła 4110 USD, natomiast podczas drugiej aukcji spadek wyniósł 0,7%, przy średniej cenie 4162 USD. Od początku roku 2021 wartość indeksu wzrosła o 24,2%.

Podczas ostatniej aukcji (4 maja) ceny trzech oferowanych kategorii produktów wzrosły, z czego największy wzrost miał miejsce w przypadku maślanki w proszku – o 14,4%, do 4222 USD/t, odtłuszczonego mleka w proszku – o 2,0%, do 3433 USD/t. Odnotowano spadek cen masła – o 12,1%, do 5035 USD/t, sera Cheddar – o 4,5%, do 4274 USD/t, bezwodnego tłuszczu mlecznego – o 4,2%, do 5730 USD/t, oraz laktozy – o 2,0%, do 1236 USD/t.

W portach Europy Zachodniej ceny masła w kwietniu wynosiły 4875 EUR/t i były o 6% wyższe niż w marcu oraz o 40% wyższe niż w 2020 r. Odnotowano również wzrost cen odtłuszczonego mleka w proszku, osiągnęły one poziom 2950 EUR/t i były o 1% wyższe w relacji miesięcznej oraz o 30% wyższe w relacji rocznej. Pełne mleko w proszku natomiast zbywano po cenie 3825 EUR/t, o 5% drożej niż w marcu i o 32,5% drożej niż w kwietniu 2020 r. 

Cover photo by Icons8 Team on Unsplash

Nadchodzące wydarzenia