Top 100 jałówek odmiany HO ocenionych wg gPF w sezonie 2020.2

Coraz więcej prawidłowo prowadzonych gospodarstw dysponuje nadwyżką materiału żeńskiego. To, że każda z jałówek posiada inny potencjał genetyczny, jest oczywiste. Najlepszym sposobem, aby ten potencjał poznać, jest genotypowanie, bo pozwala zracjonalizować odchów młodzieży, skupiając się na najwartościowszych sztukach – przekonuje się o tym coraz więcej hodowców.

tekst: Anna Siekierska

Intensywne wykorzystanie posiadanych zasobów genetycznych przyspiesza postęp hodowlany na poziomie stada, co w ostatecznym efekcie, choć nie z dnia na dzień, zmniejsza koszty i skutkuje poprawą opłacalności produkcji mleka. Dobrze jest więc mieć rozeznanie, jakimi wartościami indeksu gPF legitymuje się czołówka zgenotypowanych jałowic, bo biorąc przykład z najlepszych, można zrobić korekty w planach pokryć i określone buhaje zastosować w swoim stadzie.

Indeksy gPF jałówek odmiany czarno-białej z czołówki top 100 ocenionych na podstawie genomu w sezonie 2020.2 zawierają się w przedziale wartości od 148 do 139, a więc różnią się od siebie niewiele, bo o dziewięć punktów. Jałówka PL005482473694 po buhaju Braveness, która w tym sezonie (z gPF = 148) znajduje się na czele rankingu, nie opuszcza pierwszego miejsca już czwartą wycenę. Pisaliśmy o niej bliżej w wydaniu marcowym HiChB. Większe zróżnicowanie ocen czołowych jałówek odmiany HO ocenionych genomowo występuje w zakresie Indeksu Ekonomicznego (IE), prezentowanego w tabeli, w kolumnie obok indeksu gPF. Różnica między jałówką z najwyższym IE = 2860 zł a jałówką z najniższym IE = 1391 zł wynosi 1469 zł. Ze 108 najlepszych jałówek uszeregowanych według indeksu gPF 56 sztuk znajduje się pośród 100 najwyżej ocenionych pod względem IE. Więcej szczegółów na ten temat czytelnicy znajdą w innym artykule, w tym samym numerze czasopisma.

Zaledwie sześć sztuk z aktualnego top 100 to jałówki urodzone w 2018 r. Być może po pierwszym wycieleniu znajdziemy je wkrótce na liście krów z oceną genomową na równie wysokich pozycjach. Zdecydowana większość, bo aż 65 jałowic zajmujących wysokie pozycje w zestawieniu, urodziło się w 2019 r. Te jałówki stanowią dobry materiał na dawczynie dla stacji inseminacyjnych chcących zawrzeć z ich właścicielami kontrakt na przenoszenie zarodków. Nieco ponad 30% samic na liście stanowią jałówki urodzone w 2020 r. – 37 sztuk.

Jałówki z top 100 w sezonie 2020.2 są córkami 34 buhajów. 77 jałówek pochodzi po siedmiu rozpłodnikach. Najwięcej córek w zestawieniu mają buhaje wymienione w tabeli obok. Z buhajów wymienionych wyżej tylko włoski Sound System jest już wyceniony na córkach, a pozostałe – to młode buhaje genomowe. Ponadto cztery buhaje umieściły w rankingu po dwie córki, a 23 rozpłodniki – po jednej córce. 

LISTA NAJLEPSZYCH JAŁÓWEK RASY POLSKIEJ HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKIEJ ODMIANY HO USZEREGOWANYCH WEDŁUG INDEKSU gPF,
OCENIONYCH W SEZONIE 2020.2 NA PODSTAWIE GENOMU

Nadchodzące wydarzenia