Drabka czempionką, Klups Denver Solana wiceczempionką

Drabka o. Denver z OHZ Lubiana sp. z o.o. została uznana za najpiękniejszą pierwiastkę rasy PHF e-Wystawy zorganizowanej przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Jej finał miał miejsce 29 listopada o godz. 14 na stronie internetowej pfhb.pl.

tekst: Radosław Iwański

W e-Wystawie w sumie udział wzięło 13 pierwiastek. Innowacyjna formuła wydarzenia została opracowana przez PFHBiPM w związku z pandemią SARS-CoV-2 i niemożliwością zorganizowania klasycznej wystawy na ringu z publicznością.

Czempion
Drabka
Wiceczempion
Klups Denver Solana

Pracownicy Polskiej Federacji przygotowali krowy z wytypowanych gospodarstw. Następnie w każdym z nich został zaimprowizowany ring, po którym pierwiastki były oprowadzane i filmowane. Wszystko odbyło się z zachowaniem zasad epidemicznych. Każda uczestniczka konkursu została zaprezentowana w taki sam sposób. Materiał filmowy, udostępniony na stronie www.pfhb.pl, został przedstawiony międzynarodowemu sędziemu, którym był Zdeněk Schaffelhoffer z Czech. Czeski sędzia podczas transmisji na żywo wybrał czempionkę i wiceczempionkę, uzasadniając swój wybór.

W e-Wystawie oprócz sędziego z Czech na żywo udział brali Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM, oraz Roman Januszewski, kierownik działu Hodowli PFHBiPM.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia i ich pierwiastki zostaną przedstawieni w kolejnym numerze „Hodowli i Chowu Bydła”.  

Prezydent PFHBiPM: e-Wystawa w innowacyjnej formule

Pandemia COVID-19 nie odpuszcza, dlatego postanowiliśmy zorganizować wystawę bydła mlecznego w innowacyjnej formie, czyli on-line. Brakuje nam spotkań na ringu wystawowym i wokół niego, rozmów i pokazów pięknych samic. Brakuje reakcji publiczności, braw i okrzyków radości hodowców po zdobyciu tytułów czempionów i wiceczempionów przez ich samice. Chcieliśmy dać wszystkim namiastkę tego, co się działo na ringach wystawowych w całej Polsce, i właściwie nie mieliśmy innego wyjścia – przenieśliśmy ringi do sieci. Wymiar wystawy w wersji on‑line był bezpieczny zarówno dla hodowców, jak i osób postronnych, którzy chcieli przyglądać się wydarzeniu za pośrednictwem Internetu.

Gratuluję wszystkim uczestnikom e-Wystawy pięknych pierwiastek. Gratuluję zwycięzcom. Dziękuję za udział w innowacyjnym projekcie.

Nadchodzące wydarzenia