Ranking buhajów – 2020/I

Ranking buhajów PHF HO wycenionych genomowo po trzecim sezonie wyceny uszeregowany pod kątem Indeksu Ekonomicznego (stan na 14.01.2020)
Ranking buhajów PHF RW wycenionych genomowo po trzecim sezonie wyceny uszeregowany pod kątem Indeksu Ekonomicznego (stan na 14.01.2020)