Unijna cena mleka rośnie od lutego

Na unijnym rynku mleka od stycznia bieżącego roku utrzymuje się trend wzrostowy ceny surowca. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 5 lipca, wynika, że średnia cena mleka w maju 2021 r. w Unii Europejskiej wynosiła 35,74 EUR/100 kg i była o 0,9% wyższa niż w kwietniu oraz o 8,4% wyższa niż w maju 2020 r. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej trend wzrostowy odnotowywany od lutego utrzyma się również w czerwcu, a cena ukształtuje się na poziomie 35,95 EUR/100 kg i będzie o 0,6% wyższa niż w maju. W analizowanym miesiącu różnica między obecną ceną mleka a ceną rekordową, którą producenci otrzymywali w grudniu 2013 r. (40,27 EUR), wynosi 11,25%.

tekst: Dorota Śmigielska, zdjęcie: ROBIN WORRALL / Unsplash

W maju bieżącego roku cena surowca wzrosła w dwunastu państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano: w Holandii – o 4,2%, do 37,50 EUR/100 kg; Szwecji – o 3,1%, do 39,33 EUR/100 kg; Irlandii – o 2,4%, do 37,49 EUR. W Bułgarii cena utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca i wynosiła 32,44 EUR/100 kg. W trzynastu krajach członkowskich (nie licząc Luksemburga, ponieważ z tego kraju nie ma danych) odnotowano spadek ceny surowca. Największe obniżki miały miejsce: na Litwie – o 2,1%, do 31,25 EUR/100 kg; w Finlandii – o 1,6%, do 38,02 EUR; na Malcie – o 1,5%, do 54,77 EUR/ 100 kg.

W analizowanym miesiącu Polska zaliczała się do tych państw, w których odnotowano wzrost cen mleka. Średnia cena w maju wynosiła 33,34 EUR/100 kg i była o 0,7% wyższa niż w kwietniu bieżącego roku oraz o 13,4% wyższa niż w maju 2020 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w czerwcu średnia cena surowca utrzyma się na poziomie podobnym jak w maju. Polska należy do największych unijnych producentów mleka, jednak nie przekłada się to na pozycję pod względem ceny. Różnica w cenie, jaką otrzymują unijni producenci a tą, którą otrzymują hodowcy w Polsce, w maju wynosiła 6,72%. Pod względem ceny w maju zajmowaliśmy dwunaste miejsce od końca, a niższe ceny były wypłacane w: Bułgarii (32,44 EUR), Estonii (31,28 EUR), Hiszpanii (32,52 EUR), Chorwacji (33,19 EUR), na Litwie (31,25 EUR), Łotwie (30,41 EUR), Węgrzech (31,20 EUR), w Portugalii (29,95 EUR), Rumunii (31,21 EUR), Słowenii (31,48 EUR) i Słowacji (31,99 EUR).

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (15 czerwca i 6 lipca). Ogólny indeks cenowy na pierwszej z nich spadł o 1,3%, a średnia cena wynosiła 4083 USD, natomiast podczas drugiej aukcji spadek wyniósł 3,6%, przy średniej cenie 3924 USD. Od początku 2021 r. wartość indeksu wzrosła o 18,2%.

Podczas ostatniej aukcji (6 lipca) odnotowano spadek cen prawie wszystkich kategorii produktów mleczarskich. Jedynie cena laktozy utrzymała się na poziomie z poprzednich notowań i wynosiła 1238 USD/t. Największe obniżki miały miejsce w przypadku: maślanki w proszku – o 9,8%, do 3298 USD/t; sera Cheddar – o 9,2%, do 3949 USD; odtłuszczonego mleka w proszku – o 7%, do 3126 USD/t.

Pod koniec czerwca w portach Europy Zachodniej cena masła wynosiła 5063 USD/t i była o 3% niższa niż dwa tygodnie wcześniej, o 1% niższa niż w maju, jednak o 79% wyższa niż w roku ubiegłym. OMP zbywano po cenie 3138 USD/t – o 3% taniej niż w poprzednim notowaniu, o 2% taniej niż w maju, ale o 63% drożej niż w 2020 r. Cena pełnego mleka w proszku ukształtowała się na poziomie 3913 USD/t i była o 2% niższa niż w poprzednim notowaniu i przed miesiącem, jednak o 64% wyższa niż w 2020 r. 

Zbliżające się wydarzenia