Delikatna korekta europejskiej ceny mleka

Od stycznia 2021 r. na europejskim rynku utrzymywał się trend wzrostowy ceny mleka. Pierwsza korekta miała miejsce w grudniu 2022 r. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 3 lutego 2023, wynika, że średnia cena mleka w grudniu ubiegłego roku osiągnęła poziom 57,41 EUR/100 kg, co oznacza spadek o 0,6% w porównaniu z listopadem 2022, jednak nadal pozostawała o 39,2% wyższa niż w grudniu 2021 r. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w styczniu bieżącego roku trend spadkowy zostanie utrzymany, a cena wyniesie ponad 56 EUR/100 kg.

tekst: Dorota Grabarczyk

W grudniu ubiegłego roku w dziesięciu krajach członkowskich odnotowano spadki cen mleka w relacji miesięcznej. Największe miały miejsce: na Litwie – o 6,7%, do 50,94 EUR/100 kg (w relacji rocznej cena pozostawała wyższa o 21,7%); w Niemczech – o 6,0%, do 57,88 EUR/100 kg (w relacji rocznej o 37,0% wyższa); w Grecji – o 4,5%, do 56,91 EUR/100 kg (o 37,2% więcej w porównaniu z grudniem 2021 r.); na Malcie – o 1,6%, do 61,67 EUR/100 kg (o 0,9% mniej w relacji rocznej). W Danii cena utrzymała się na takim samym poziomie jak w listopadzie, tzn. 61,45 EUR/100 kg. W pozostałych piętnastu państwach członkowskich odnotowano wzrost cen, z czego największy miał miejsce: w Chorwacji – o 15,5%, do 55,89 EUR/100 kg; na Węgrzech –  o 3,9%, do 54,55 EUR; we Włoszech – o 3,7%, do 57,40 EUR/100 kg. Od początku roku nie są publikowane dane z Luksemburga.

W Polsce średnia cena w grudniu 2022 r. wynosiła 59,39 EUR/100 kg i była o 1,8% wyższa niż w listopadzie 2022 r. oraz o 47,8% wyższa niż w grudniu 2021 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w styczniu bieżącego roku cena ulegnie korekcie do poziomu 58,55 EUR. W analizowanym miesiącu cena mleka w Polsce po raz drugi była wyższa od średniej unijnej. W grudniu polscy hodowcy otrzymywali o 3,45% więcej za mleko niż unijni producenci. W grudniu 2022 r. Polska znalazła się na siódmym miejscu pod względem ceny. Wyższe ceny wypłacane były jedynie producentom: w Danii (61,45 EUR), Irlandii (68,90 EUR), na Cyprze (64,33 EUR), na Malcie (61,67 EUR), w Holandii (62,51 EUR) oraz w Austrii (59,78 EUR).

Średnia cena skupu mleka w UE i Polsce w okresie 2003–12.2022; źródło: KE

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (17 stycznia i 7 lutego). Pierwsza zakończyła się spadkiem o 0,1%, przy średniej cenie 3393 USD. Podczas drugiej aukcji odnotowano wzrost indeksu cen produktów mlecznych o 3,2%, a średnia cena wyniosła 3456 USD. Od stycznia 2022 r. ogólny indeks cenowy na GDT spadł o 21%.

GDT Price Index 2004–07.02.2023; źródło: www.globaldairytrade.info

Podczas ostatniej aukcji (7 lutego 2023 r.) odnotowano wzrosty cen prawie wszystkich oferowanych kategorii produktów mleczarskich. Największe miały miejsce w przypadku masła – o 6,6%, do 4745 USD/t; bezwodnego tłuszczu mlecznego – o 4,8%, do 5586 USD/t; pełnego mleka w proszku – o 3,8%, do 3329 USD/t. Cena odtłuszczonego mleka w proszku utrzymała się na takim samym poziomie jak w poprzednim notowaniu, tj. 2829 USD/t. 

Nadchodzące wydarzenia