Unijna cena mleka utrzymuje trend wzrostowy

tekst: Dorota Śmigielska

Spadkowy trend ceny mleka w Unii Europejskiej został zahamowany w czerwcu, od lipca notowany jest wzrost ceny surowca. Według danych Komisji Europejskiej we wrześniu 2020 r. w Unii Europejskiej odnotowano wzrost średnio o 2,9% w porównaniu z sierpniem 2020 r., do poziomu 33,95 EUR/100 kg. Jednak w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku cena była niższa o 2,2%. Szacunkowe dane za październik wskazują, że trend wzrostowy będzie się utrzymywał, a unijna cena przekroczy 34 EUR/100 kg. Analizując dane na przestrzeni siedemnastu lat, producenci mleka najwyższe ceny otrzymywali pod koniec 2013 r. Różnica między najwyższą ceną, która wynosiła 40,27 EUR/100 kg, a notowaną we wrześniu bieżącego roku delikatnie się zmniejsza i obecnie wynosi 15,69%.

Analizując dane z poszczególnych krajów członkowskich, cena mleka we wrześniu w porównaniu do sierpnia wzrosła w dwudziestu dwóch państwach, z czego największe podwyżki odnotowano: w Irlandii – o 8,0%, do poziomu 36,61 EUR/100 kg, na Litwie – o 7,6%, do 28,14 EUR/100 kg, w dziewięciu krajach podwyżki oscylowały w okolicach 3%. W Bułgarii cena surowca utrzymała się na takim samym poziomie jak w sierpniu, czyli 31,16 EUR/100 kg. W pozostałych czterech państwach odnotowano spadek cen, z czego największy miał miejsce w Hiszpanii – o 1,2%, do 31,17 EUR.

We wrześniu bieżącego roku w Polsce odnotowaliśmy około 2-proc. wzrost ceny mleka w relacji miesięcznej. Biorąc pod uwagę dane z 2019 r., wzrost ten był bardziej wyraźny, ponieważ wyniósł 3,2%, a cena ukształtowała się na poziomie 31,38 EUR/100 kg. Różnica między ceną mleka uzyskiwaną przez unijnych producentówa a tą, którą otrzymują hodowcy w Polsce we wrześniu wynosiła 7,57%. Wzrost ceny mleka w Polsce spowodował nasze przesunięcie w rankingu. We wrześniu zajmowaliśmy jedenaste miejsce od końca, niższe ceny za surowiec otrzymywali producenci z: Belgii, Bułgarii, Czech, Estonii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Węgier, Portugalii, Rumunii i Słowenii.
W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (20 października i 3 listopada). Ogólny indeks cenowy na pierwszej z nich wzrósł o 0,4%, do 3159 USD, natomiast podczas drugiej odnotował spadek o 2,0% i osiągnął poziom 3096 USD. Od początku roku wartość indeksu obniżyła się o 5,0%.

Podczas ostatniej aukcji (3 listopada) ceny czterech oferowanych produktów spadły, największy spadek miał miejsce w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku – o 4,4%, do 2722 USD/t. Pełne mleko w proszku było tańsze o 2,0% i kosztowało 2985 USD/t. Spadły również ceny sera Cheddar oraz bezwodnego tłuszczu mlecznego – odpowiednio o 0,8% oraz 2,0% – i osiągnęły poziom 3786 USD/t w przypadku sera i 4002 USD w przypadku tłuszczu mlecznego. Zanotowano wzrost jedynie cen masła i maślanki w proszku – o 3,9% i 1,2%.

W Stanach Zjednoczonych pod koniec października ceny masła wynosiły 3164 USD/t – były o 4,5% niższe niż we wrześniu oraz o 30% niższe niż w zeszłym roku. W tym samym czasie za OMP producenci otrzymywali 2480 USD/t, tj. o 7% więcej niż przed miesiącem, ale o 3% mniej niż w 2019 r. Spadła również cena PMP – o 3% w porównaniu z wrześniem, do 3638 USD/t. W relacji rocznej odnotowano spadek o 7%. 

Nadchodzące wydarzenia