Cena mleka nadal rośnie i osiąga rekordowy poziom

Uznawany od wielu lat rekordowy poziom ceny mleka w Unii Europejskiej osiągnięty w grudniu 2013 r. (40,27 EUR) przeszedł już dawno do lamusa. Od stycznia 2021 r. cena surowca utrzymuje trend wzorowy, przekraczając pierwszy raz rekord w grudniu ubiegłego roku.

tekst: Dorota Śmigielska

Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 7 lipca br., wynika, że średnia cena mleka w maju 2022 r. wynosiła 47,60 EUR/100 kg i była o 3,9% wyższa od ceny w kwietniu oraz o 33,3% wyższa niż w maju 2021 r. Cena surowca w analizowanym miesiącu była o 18,2% wyższa od wcześniej wspomnianej ceny rekordowej z grudnia 2013 r. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w czerwcu bieżącego roku ponownie wzrośnie, przekraczając 48,5 EUR/100 kg.

W maju 2022 r., w relacji miesięcznej, cena mleka wzrosła w dwudziestu trzech państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano: w Danii – o 8,6%, do 50,94 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost wyniósł 34,8%); Holandii – o 8,2%, do 52,50 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost o 40,0%); Belgii – o 5,6%, do 51,53 EUR/100 kg (wzrost o 44,9% w porównaniu z majem 2021 r.); na Łotwie – o 4,5%, do 47,26 EUR/100 kg (co oznacza wzrost o 55,4% w relacji rocznej); w Słowenii – o 3,7%, do 42,14 EUR (w relacji rocznej wzrost o 33,9%). W dwóch krajach członkowskich odnotowano spadki cen: na Cyprze – o 0,3%, do 57,52 EUR/100 kg, w Rumunii – o 0,03%, do 42,40 EUR. Na Malcie cena utrzymała się na takim samym poziomie jak w kwietniu i wyniosła 62,51 EUR. Od początku roku nie są publikowane dane dotyczące cen w Luksemburgu.

W Polsce średnia cena w maju 2022 r. wynosiła 46,49 EUR/100 kg i była o 2,9% wyższa niż w kwietniu oraz o 39,4% wyższa niż w maju 2021 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w czerwcu bieżącego roku cena przekroczy 47,00 EUR. W analizowanym miesiącu różnica między ceną, jaką otrzymują polscy producenci mleka a tą, którą otrzymują producenci unijni wynosi 2,33%. Polska jest jednym z największych producentów mleka w Unii Europejskiej, jednak pod względem ceny zajmuje dwunaste miejsce od końca. Niższe ceny otrzymywali producenci w: Bułgarii (40,14 EUR), Czechach (43,48 EUR), Estonii (43,88 EUR), Hiszpanii (41,84 EUR), Francji (43,12 EUR), Chorwacji (39,81 EUR), na Węgrzech (39,68 EUR), w Portugalii (38,22 EUR), Rumunii (42,40 EUR), Słowenii (42,14 EUR) i Słowacji (40,38 EUR).

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (21 czerwca i 5 lipca). Od połowy marca do połowy maja indeks cenowy osiągał spadki, z czego 21 czerwca o 1,3%, a średnia cena ukształtowała się na poziomie 4600 USD. Na początku lipca trend ten jeszcze bardziej się umocnił, a indeks spadł o 4,1%, średnia cena wyniosła 4360 USD. Od początku 2022 r. wartość indeksu spadła o 2,5%.

Podczas ostatniej aukcji (5 lipca) odnotowano spadki cen pięciu kategorii produktów mleczarskich. Największe miały miejsce w przypadku masła – o 9,1%, do 5648 USD/t, i maślanki w proszku – o 7,6%, do 4064 USD/t. Wzrosła jedynie cena sera Cheddar – o 1,4%, do 4908 USD/t.  

Nadchodzące wydarzenia