Doskonała i długowieczna – Zuzka z Mazowsza

Pokrój zwierząt jest bardzo ważnym elementem pracy hodowlanej, ponieważ dostarcza wiele cennych informacji i z tego powodu w wielu krajach jest włączony do indeksów selekcyjnych określających ogólną wartość hodowlaną zwierzęcia. Cechy liniowe są podstawą do oceny wartości hodowlanej i fenotypowo oceniane są w skali od 1 do 9, a skrajne oceny są ekstremami biologicznymi.

tekst: Jarosław Pindel, zdjęcie: Photo Team

Obecnie w Polsce w rasie PHF ocenia się 20  cech liniowych, które składają się na cztery cechy opisowe i łączną ocenę ogólną. Im wyższa ocena, tym zwierzę jest bardziej zbliżone do wzorca rasy, a gdy otrzyma przynajmniej 90 punktów, otrzymuje ocenę doskonałą. Bardzo ważnym czynnikiem poza wydajnością, która przyczynia się do opłacalności produkcji, jest również długość użytkowania krów, na którą w dużym stopniu wpływa poprawność ich budowy. Zwierzęta odpowiednio zbudowane mają większe predyspozycje do produkcji mleka oraz cechują się lepszą zdrowotnością, wpływającą na ich dłuższe życie w stadzie. Dlatego hodowcy już od dziesięcioleci wybierali do rozrodu sztuki, które wyróżniały się nie tylko wyższą produkcją mleka, ale i dobrym pokrojem. Prawidłowo zbudowane wymię umożliwia wyższą produkcję przy mniejszym ryzyku powstania urazów i chorób wymienia, z kolei poprawna budowa nóg i racic zmniejsza procent brakowania.

Dobrym przykładem wskazującym na związek między pokrojem a cechami użytkowymi jest krowa Zuzka 2 PL005250174617, urodzona 20 marca 2013 roku w gospodarstwie pani Ewy Zalewskiej z miejscowości Czarnowąż w powiecie siedleckim (woj. mazowieckie). Ojcem Zuzki 2 jest buhaj Lancaster NL3854544986, który zajmował niegdyś czołową pozycję w rankingu MCHiRZ w Łowiczu. Cechowała go równowaga między wysoką produkcją a dobrym pokrojem.

Zuzka 2 jako pierwiastka w rutynowej ocenie typu i budowy otrzymała ocenę dobrą (82 pkt), ale wyróżniała się ramą ciała i siłą mleczności. W drugiej laktacji wzięła udział w XII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach, gdzie otrzymała tytuł wiceczempiona. W 2018 roku na X Ogólnopolskiej Wystawie Bydła Hodowlanego w Szepietowie (była już w czwartej laktacji) uzyskała od sędziego ocenę bardzo dobrą, a rok później na Mazowieckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poświętnem oraz na XV Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach wywalczyła tytuły wiceczempiona, pokazując wysokie walory eksterieru. Pod koniec 2021 roku dołączyła do elitarnego grona polskich krów z oceną Excellent. Na doskonałą ocenę ogólną (92 pkt) złożyły się następujące parametry: rama ciała – 96 pkt, siła mleczności – 93 pkt, nogi i racice – 92 pkt, wymię – 89 pkt. Warto wspomnieć jeszcze o niezwykłej regularności względem wycieleń, gdyż od pierwszej laktacji, która rozpoczęła się w 2015 roku, rokrocznie rozpoczyna kolejną, co świadczy o nieprzeciętnych wynikach w rozrodzie.

Doskonały pokrój Zuzki 2 i jej występy na wystawach znakomicie harmonizują z wysoką produkcją mleczną, jej maksymalna laktacja wynosi bowiem 13 558 kg mleka, którą uzyskała w piątej laktacji. Produkcja życiowa też jest imponująca i wynosi 79 583 kg mleka, dlatego życzymy jej dołączenia do kolejnego wyśmienitego grona krów, jakim są polskie stutysięcznice. 

Nadchodzące wydarzenia