Wyhamowuje trend wzrostowy unijnej ceny mleka

tekst: Dorota Śmigielska

W Unii Europejskiej od początku bieżącego roku utrzymuje się trend wzrostowy ceny surowca, jednak według najnowszych danych zaczyna wyhamowywać. Z danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 5 sierpnia, wynika, że średnia cena mleka w Unii Europejskiej w czerwcu 2021 r. wynosiła 35,73 EUR/100 kg i była zbliżona do poziomu ceny w maju, jednak nadal pozostawała wyższa o 9,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej, po delikatnym wyhamowaniu w czerwcu, w lipcu cena surowca ponownie wzrośnie i ukształtuje się na poziomie 35,92 EUR/100 kg. Czerwcowa cena mleka jest o 11,27% niższa od ceny rekordowej, jaką do tej pory otrzymywali unijni producenci mleka w grudniu 2013 r. (40,27 EUR/100 kg).

W czerwcu 2021 r. cena mleka wzrosła w sześciu państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano: na Malcie – o 2,9%, do 56,35 EUR/100 kg; w Holandii – o 1,3%, do 38,00 EUR/100 kg. W pozostałych krajach odnotowane wzrosty nie przekraczały 1%. W Bułgarii, Niemczech, we Włoszech i na Łotwie ceny utrzymały się na takim samym poziomie, jak przed miesiącem. W szesnastu krajach członkowskich (nie licząc Luksemburga, ponieważ z tego kraju nie ma danych) odnotowano spadek cen surowca. Największe obniżki miały miejsce: na Litwie – o 3,6%, do 30,12 EUR/100 kg; w Rumunii – o 3,0%, do 30,28 EUR; Finlandii – o 2,0%, 37,27 EUR/100 kg; Belgii – o 1,4%, do 35,05 EUR/100 kg.

W analizowanym miesiącu Polska zaliczała się do tych państw, w których odnotowano spadek cen. Średnia cena w czerwcu wynosiła 33,22 EUR/100 kg i była o 0,4% niższa niż w maju bieżącego roku, ale o 12,2% wyższa niż w czerwcu 2020 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w lipcu trend spadkowy się utrzyma, a cena wyniesie 32,57 EUR. Różnica w cenie, jaką otrzymują unijni producenci, a tą, którą otrzymują hodowcy w Polsce w czerwcu wynosiła 7,02%. Pod względem ceny w czerwcu zajmowaliśmy dwunaste miejsce od końca. Niższe ceny były wypłacane w: Bułgarii (32,43EUR), Estonii (31,04 EUR), Hiszpanii (32,23 EUR), Chorwacji (32,79 EUR), na Litwie (30,12 EUR), Łotwie (30,41 EUR), Węgrzech (31,16EUR), w Portugalii (29,89 EUR), Rumunii (30,28 EUR), Słowenii (31,19 EUR) i Słowacji (31,82 EUR).

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (20 lipca i 3 sierpnia). Ogólny indeks cenowy na pierwszej z nich spadł o 2,9%, a średnia cena wynosiła 3839 USD. Podczas drugiej aukcji spadek wyniósł 1,0% przy średniej cenie 3784 USD. Od początku roku 2021 wartość indeksu wzrosła o 14,3%.

Podczas ostatniej aukcji (3 sierpnia) odnotowano spadek cen trzech kategorii produktów mleczarskich. Największe obniżki miały miejsce w przypadku maślanki w proszku – o 8,0%, do 3246 USD/t; pełnego mleka w proszku – o 3,8%, do 3598 USD; laktozy – o 3,1%, do 1094 USD/t.

Pod koniec lipca w portach Europy Zachodniej cena masła wynosiła 4650 USD/t i była o 2% niższa niż dwa tygodnie wcześniej, o 8% niższa niż w czerwcu, o 21% wyższa niż w roku ubiegłym. OMP zbywano po cenie 2975 USD/t – o 2% taniej niż w poprzednim notowaniu, o 5% taniej niż w czerwcu, ale o 21% drożej niż w 2020 r. Cena pełnego mleka w proszku ukształtowała się na poziomie 3763USD/t – o 2% mniej niż w poprzednim notowaniu, o 4% mniej niż przed miesiącem, o 21% więcej niż w 2020 r. 

Nadchodzące wydarzenia