2021 „rokiem skoku naprzód” francuskiego rolnictwa

Początek nowego roku to okazja dla prezydenta francuskiego związku rolników FNSEA Krystyny Lambert, producentki trzody chlewnej, do określenia projektów dla branży rolniczej na nowy rok, a także wyciągnięcia wniosków z wydarzeń ubiegłorocznych.

tekst: dr Tomasz Krychowski

Przedstawiony przez premiera Francji 3 września Plan Rozwoju, który dotowany jest kwotą 100 mld EUR, na dwa lata stawia sobie jako główny cel wskrzeszenie ekonomii francuskiej, mocno dotkniętej kryzysem sanitarnym.

Plan ten przewiduje 1,2 mld EUR na transformację rolnictwa francuskiego w trzech kierunkach:
uzyskanie suwerenności żywnościowej: 360 mln EUR
przyspieszenie przemian agroekologicznych: 546 mln EUR
adaptacja do zmian klimatu: 300 mln EUR.

Plan, nazwany „Transformacją Rolnictwa”, powinien zwiększyć suwerenność żywnościową Francji i promować dostęp całego społeczeństwa do bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej żywności.

Krystyna Lambert uważa, że w 2021 r. należy jak najlepiej wykorzystać środki zaplanowane przez francuski rząd.

W planie suwerenności żywnościowej przewiduje się na przykład odnalezienie niezależności w stosunku do importu soi brazylijskiej, a także pomoc hodowcom, którzy ponoszą straty z powodu coraz częściej występującej suszy. 250 mln EUR jest przewidzianych na modernizację rzeźni i gospodarstw hodowlanych.

Budżet przyspieszenia przemian agroekologicznych zostanie przeznaczony między innymi na dofinansowanie do zmiany sprzętu rolniczego umożliwiającego realizację zrównoważonych praktyk rolnych i hodowlanych. Dotowane będą również projekty dotyczące stworzenia nowego sprzętu rolniczego, bardziej odpowiadającego wymaganiom środowiskowym. 50 mln EUR przewidziano jako dotację do tworzenia szpalerów między polami i pastwiskami, których rola jest znacząca, jeśli chodzi o erozję pól czy gospodarkę wodną.

300 mln EUR przewidziano dla rolników, których produkcja nie będzie wpływała na zmiany klimatyczne.

Krystyna Lambert, jako prezydent FNSEA, będzie bardzo uważała w 2021 r. na negocjacje handlowe z dystrybucją dotyczące produktów rolnych, regulowane we Francji prawem EGalim, precyzującym powrót wartości dodatkowej dla producentów, a także na negocjacje dotyczące użytkowania środków fitosanitarnych.
– Przejście rolnictwa francuskiego w kierunku praktyk bardziej zrównoważonych zgodnie z oczekiwaniami społecznymi powinno dać rolnikom wyższe wynagrodzenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną sytuację rolnictwa francuskiego – podkreśliła pani Lambert w swoich życzeniach noworocznych.

Plan rozwoju i nowy budżet europejski powinny stworzyć takie warunki, żeby 2021 był „rokiem skoku naprzód” dla rolnictwa francuskiego, którego pozytywną rolę doceniło społeczeństwo tego kraju podczas pandemii koronawirusa i związanego z nią kryzysu ekonomicznego. 

Krystyna Lambert

Nadchodzące wydarzenia