SAGA i ŁACIATA najpiękniejsze w Sielinku

Dwadzieścia trzy kolejne edycje wystaw zwierząt hodowlanych w Sielinku obejmowały swoim zasięgiem Wielkopolskę. W tym roku impreza ma charakter makroregionalny, dlatego nosi nazwę: I Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2018.

TEKST I ZDJĘCIA: RYSZARD LESIAKOWSKI

W drugi weekend czerwca br. w Sielinku (Wielkopolska) dziewięćdziesięciu hodowców zwierząt z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego prezentowało ogółem 420 zwierząt. 12 wystawców bydła mlecznego przedstawiło komisji sędziowskiej 30 jałowic hodowlanych i 26 krów mlecznych dwóch ras: polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i jersey. Komisja sędziowska oceniająca bydło mleczne pod przewodnictwem Krzysztofa Gałązki (PFHBiPM), w asyście Dominika Jagły (hodowca) i Patrycji Victorini (PHHBiPM), przyznała zwierzętom 10 tytułów czempiona i 8 wiceczempiona (tabela). Prezentację nagrodzonych zwierząt prowadził Paweł Przybylak (PFHBiPM).

Spośród jałowic rasy PHF, prezentowanych w pięciu kategoriach wiekowych, jury za najpiękniejszą uznało SAGĘ z Hodowli Zwierząt Zarodowych „Żołędnica” sp. z o.o. Ojcem superczempionki, urodzonej 17.10.2016 r., jest buhaj BATTLECRY. Matka SAGI w maksymalnej laktacji wyprodukowała 15 121 kg mleka zawierającego 4,35% tłuszczu i 3,44% białka. Zdaniem przewodniczącego komisji sędziowskiej superczempionka SAGA wyróżnia się harmonijną budową, poprawną lokomocją, długą miednicą oraz poprawnie ustawionymi kończynami.

Na tegorocznej wystawie zwierząt hodowlanych w Sielinku tytuł superczempiona w kategorii krów zdobyła ŁACIATA – krowa rasy PHF po buhaju SUDAN, wyhodowana w Gospodarstwie Rolno-Hodowlanym Żydowo sp.  z o.o. Mlecznicę, urodzoną 7.08.2015 r., prezentowano w grupie pierwiastek starszych. Maksymalna wydajność jej matki wyniosła 12 160 kg mleka zawierającego 4,30% tłuszczu i 3,24% białka. – Pierwiastka ma doskonały charakter mleczny, szeroko ustawione żebra, długą miednicę, doskonale ustawiony zad, a przede wszystkim wysoko i mocno zawieszone wymię – argumentował swój wybór Krzysztof Gałązka. Jego zdaniem zwierzęta najwyżej ocenione na I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku prezentowały bardzo wysoki poziom pod względem cech pokroju. Zwrócił też uwagę na wyrównanie prezentowanych stawek, szczególnie wyróżniły się pod tym względem krowy w II laktacji, które charakteryzowały się bardzo poprawną budową wymion.

Słowa uznania należą się Arturowi Klupsiowi z Pępowa (Wielkopolska), który na tegorocznej wystawie w Sielinku jako jedyny spośród gospodarstw indywidualnych stanął w szranki z hodowlami wielkostadnymi. Wobec bardzo silnej konkurencji hodowca wrócił do domu z tarczą – jałówce CARLA komisja sędziowska przyznała tytuł wiceczempiona. Atrakcją tegorocznej wystawy był pokaz stawki trzech jałowic po buhaju OREST, przeprowadzony przez Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Jednak największy entuzjazm widowni wzbudziło rozstrzygnięcie Konkursu Młodego Hodowcy, organizowanego od lat przez wspomnianą spółkę inseminacyjną. W tym roku milusińscy w wieku 4–13 lat prezentowali na ringu 14 cieliczek. Laureata wyłonił juror Krzysztof Gałązka, w jego opinii 12-letnia Maja najlepiej radziła sobie na ringu z cieliczką pochodzącą z hodowli Agnieszki Weber-Hałaburdy. Rower, jako nagroda główna, z pewnością będzie służył młodej hodowczyni w okresie wakacji. Oczywiście wszystkie dzieci otrzymały upominki od sponsorów.

Nadchodzące wydarzenia