50-lecie krotoszyńskiego koła hodowców bydła

W drugim tygodniu września br. w Wiejskim Domu Kultury w Kobiernie hodowcy zrzeszeni w Rejonowym Kole Hodowców i Producentów Bydła świętowali jubileusz 50-lecia istnienia swojej organizacji.

tekst i zdjęcia: RYSZARD LESIAKOWSKI

Uroczystość rozpoczęła się w mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Kobiernie celebrowaną przez księdza Ryszarda Dziamskiego, proboszcza tutejszej parafii. Duchowny podkreślił dużą odpowiedzialność hodowców za zwierzęta, którymi się opiekują, oraz znaczenie mleka w naszej diecie, mówiąc: – Zanim człowiek spróbuje chleba, najpierw korzysta z mleka i później spożywa je przez całe życie.

Obchody jubileuszu 50-lecia działalności krotoszyńskiego koła hodowców bydła rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Kobiernie

Niecodziennego charakteru mszy świętej nadało uczestnictwo w niej pocztów sztandarowych:

  • Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła,
  • Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie,
  • Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów,
  • Gminnego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Borku Wielkopolskim,
  • Gminnego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Pogorzeli.
Uczestnicy jubileuszowych obchodów przemaszerowali przez Kobierno przy akompaniamencie Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej

Po nabożeństwie orszak w asyście Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej przemaszerował uliczkami Kobierna do Wiejskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości.

Gospodarzem jubileuszowych obchodów 50 lat funkcjonowania Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie był jego prezes Tadeusz Dymarski

– Chciałbym serdecznie powitać na obchodach 50-lecia istnienia krotoszyńskiego koła hodowców bydła mlecznego, w szczególności Was, hodowcy, bo to Wy tworzycie ten związek, bez Was nie przetrwałby on tylu lat – powiedział Paweł Reszel, kierownik Komórki ds. Oceny w Regionie Oceny Zachód, prowadzący jubileusz. Uroczystość uświetniła obecność licznie przybyłych zaproszonych gości, w tym m.in.: Przemysława Jagły – prezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła, oraz sekretarza tego związku Henryka Olejniczaka; Wiesława Kuleszy, Ireneusza Dymarskiego, Zbigniewa Dworeckiego – członków zarządu PFHBiPM; Stanisława Kautza – dyrektora PFHBiPM, i jego zastępców: Ewy Kłębukowskiej i Mieczysława Klupczyńskiego; Elżbiety Matuszewskiej – dyrektora ds. Oceny PFHBiPM; Mariusza Chrobota – dyrektora Regionu Oceny Zachód, i jego zastępcy Marcina Grześkowiaka; Adama Kamińskiego – dyrektora Regionu Oceny Wschód.

Krotoszyńscy hodowcy świętowali swój jubileusz w Wiejskim Domu Kultury w Kobiernie

O prestiżu krotoszyńskiego koła hodowców bydła mlecznego w lokalnej społeczności świadczy obecność na uroczystości władz samorządowych, w tym m.in.: Pawła Radojewskiego – wicestarosty powiatu krotoszyńskiego, Ryszarda Czuszki – zastępcy burmistrza Krotoszyna, oraz przedstawicieli miast i gmin tego powiatu. Ponadto obecna była Joanna Walter – wiceprezes Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, oraz reprezentanci spółdzielni mleczarskich: w Nowych Skalmierzycach, Gostyniu i Mlekovity. Obecni byli także przedstawiciele RSP w Kuklinowie i RSP „Przyszłość” Stara Obra. Oczywiście nie zabrakło delegacji z rejonowych i gminnych kół hodowców zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Hodowców i Producentów Bydła.

Hodowcy uhonorowani Złotą Honorową Odznaką PFHBiPM w asyście Stanisława Kautza i Przemysława Jagły oraz członków Zespołu Tańca Ludowego „Krotoszanie”

Zgoda buduje

Gospodarzem jubileuszowych obchodów był Tadeusz Dymarski, prezes Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie, pełniący tę funkcję od 2005 roku. Jak informował, historia koła, którym kieruje, sięga 1972 roku, kiedy organizowano pierwsze gminne koła producentów bydła. Pierwszym prezesem był Tadeusz Kmiecik, a po ośmiu latach funkcję tę przejął Marian Lis, którą pełnił do 2005 roku.

Tadeusz Dymarski prezentuje okolicznościowy grawerton, wręczony przez przedstawicieli zarządu i dyrekcji PFHBiPM

Na okoliczność obchodów jubileuszu 50-lecia krotoszyńskiego koła wydano publikację o jego działalności w latach 1972–2022. Na uwagę zasługuje konsolidowanie się gminnych kół hodowców w powiecie krotoszyńskim, dzięki temu organizacja rosła w siłę i nabierała coraz większego znaczenia w regionie. W 1999 roku zrzeszała ok. 400 hodowców, których systematycznie przybywało. Obecnie jest to najliczniejsza regionalna organizacja hodowców bydła mlecznego działająca w strukturze PFHBiPM. Jak informował Tadeusz Dymarski, działalność koła jest wielokierunkowa. Obejmuje szkolenia dla swoich członków z zakresu nowoczesnych metod hodowli i chowu bydła mlecznego, jego członkowie angażują się m.in. w organizację wystaw i pokazów bydła hodowlanego. Krotoszyńskie koło prowadzi także działalność kulturalno-rozrywkową i turystyczno-szkoleniową dla swoich członków. – Nasi hodowcy zasiadają w organach statutowych Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła oraz w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – informował Tadeusz Dymarski. Trzeba podkreślić, że to właśnie regionalne i gminne koła hodowców tworzą strukturę związków wojewódzkich i Polskiej Federacji.

Gratulacje na okoliczność jubileuszu złożyła delegacja Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła

Jubileuszowe obchody były okazją do wyróżnienia hodowców zaangażowanych w działalność związkową. Decyzją zarządu PFHBiPM, na wniosek Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła, Złotą Honorową Odznaką PFHBiPM uhonorowano następujące osoby: Romana Marszałka, Euzebiusza Dymarskiego, Jacka Stańka, Wiesława Nowaka, Grzegorza Kozłowskiego, Mirosława Jarockiego, Andrzeja Pocztę, Henryka Włodarczyka, Marka Tuszyńskiego, Sławomira Dolatę, Dominika Sikorę, Henryka Wygralaka.

Tadeusz Dymarski przyjął gratulacje od przedstawicieli starostwa powiatu krotoszyńskiego, władz Krotoszyna oraz miast i gmin w powiecie krotoszyńskim

Oczywiście podczas obchodów 50-lecia funkcjonowania krotoszyńskiego koła hodowców przybyli goście złożyli jubilatom gratulacje na ręce prezesa Tadeusza Dymarskiego i jego zastępców: Zygmunta Kaja i Andrzeja Marchwiaka. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Tańca Ludowego „Krotoszanie”. 

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Tańca Ludowego „Krotoszanie”

Nadchodzące wydarzenia