Stan oceny w Polsce – wrzesień 2019

Rok 2019 był trudny dla rolnictwa, w tym również dla sektora mleczarskiego. Niesprzyjające warunki pogodowe, problemy z zapewnieniem wysokiej jakości bazy paszowej, rekordowo niskie ceny mleka w skupie oraz niespodziewana decyzja o obniżeniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prawie 60% dotacji na postęp biologiczny na pewno nie napawają optymizmem. Podczas bezpośrednich spotkań i rozmów z hodowcami z całej Polski słychać, jak duże są ich obawy dotyczące zaistniałej sytuacji.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka rozumie wagę problemu oraz dostrzega realne potrzeby hodowców związane z obecną sytuacją. Analizuje ich oczekiwania i potrzeby oraz stara się minimalizować negatywny wpływ powyższych czynników na kondycję gospodarstw. Stale pracuje nad udoskonaleniem swojej oferty, tak aby w jak największym stopniu pokrywała ona zapotrzebowanie hodowców przy jak najmniejszym obciążeniu ich budżetu domowego.

Z tego powodu Polska Federacja pracuje nad dalszą modernizacją cennika, stale analizuje możliwości rozszerzenia wachlarza usług o kolejne pozycje, które będą pomocne w ekonomicznym i efektywnym zarządzaniu stadem i gospodarstwem.

Analizując stan oraz strukturę sztuk i stad pod oceną, widać, że w skali dziewięciu miesięcy tego roku w dalszym ciągu utrzymuje się wzrost oceny wartości użytkowej bydła w stosunku do grudnia 2018 roku o 2795 krów, przy niewielkim spadku obór (366). We wrześniu br. na terenie całego kraju oceną wartości użytkowej bydła objętych było 811 787 krów utrzymywanych w 19 775 stadach. red

Nadchodzące wydarzenia