Unia Europejska: utrzymuje się trend wzrostowy ceny mleka

Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 3 czerwca, wynika, że średnia cena mleka w kwietniu bieżącego roku w dwudziestu siedmiu krajach Unii Europejskiej wynosiła 35,44 EUR/100 kg i była o 0,8% wyższa niż w marcu oraz o 6% wyższa niż w kwietniu ubiegłego roku. Na unijnym rynku mleka od lutego bieżącego roku utrzymuje się trend wzrostowy ceny surowca. Według prognoz Komisji Europejskiej wzrost odnotujemy również w maju [do czasu wydania tego numeru HiChB oficjalne dane nie zostały opublikowane]. Z szacunkowych danych wynika, że średnia cena surowca w maju osiągnie poziom 35,57 EUR/100 kg i będzie o 0,4% wyższa niż w kwietniu. Zmniejsza się również różnica pomiędzy obecną ceną mleka a ceną rekordową, którą producenci otrzymywali w grudniu 2013 r. (40,27 EUR). Różnica między najwyższą ceną a notowaną w kwietniu wynosi 11,99%.

tekst: Dorota Śmigielska, zdjęcie: Photo by Mathieu Stern on Unsplash

W kwietniu bieżącego roku cena mleka wzrosła w trzynastu państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano w: Danii – o 3,7%, do 37,25 EUR/100 kg, Szwecji – o 3,6%, do 38,13 EUR/100 kg, Belgii – o 3,3%, do 35,28 EUR. We Włoszech i Portugalii cena utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca i wynosiła odpowiednio 36,00 EUR we Włoszech i 30,01 EUR/100 kg w Portugalii. W jedenastu krajach członkowskich [nie licząc Luksemburga, ponieważ z tego kraju nie ma danych] odnotowano spadek ceny surowca. Największe obniżki cen miały miejsce w: Rumunii – o 6,9%, do 30,76 EUR/100 kg, Finlandii – o 2,1%, do 38,64 EUR, Irlandii – o 1,3%, do 36,61 EUR/100 kg.

W analizowanym miesiącu Polska zaliczała się do tych państw, w których odnotowano wzrost cen mleka. Średnia cena w kwietniu wynosiła 33,10 EUR/100 kg, była o 0,8% wyższa niż w marcu 2021 r. i o 12% wyższa niż w kwietniu ubiegłego roku. Biorąc pod uwagę kurs euro, Komisja Europejska przewiduje, że w przypadku Polski cena w maju wzrośnie do 33,44 EUR, co również potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego [do czasu wydania tego numeru HiChB oficjalne dane nie zostały opublikowane]. Różnica w cenie, jaką otrzymują unijni producenci, a tą, którą otrzymują hodowcy w Polsce, w kwietniu wynosiła 6,6%. Pod względem ceny w kwietniu zajmowaliśmy jedenaste miejsce od końca, niższe ceny były w: Bułgarii (32,43 EUR), Estonii (30,08 EUR), Hiszpanii (32,62 EUR), na Litwie (31,92 EUR), Łotwie (30,53 EUR), Węgrzech (30,98 EUR), w Portugalii (30,01 EUR), Rumunii (30,76 EUR), Słowenii (31,72 EUR) i Słowacji (32,24 EUR).

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (18 maja i 1 czerwca). Ogólny indeks cenowy na pierwszej z nich spadł o 0,2%, a średnia cena wynosiła 4150 USD. Podczas drugiej aukcji spadek wyniósł 0,9%, przy średniej cenie 4128 USD. Od początku 2021 r. wartość indeksu wzrosła o 23,1%.

Podczas ostatniej aukcji (1 czerwca) odnotowano wzrost jedynie ceny sera Cheddar – o 0,5%, do 4324 USD/t. Ceny pozostałych kategorii produktów spadły, największy spadek miał miejsce w przypadku maślanki w proszku – o 7,5%, do 3810 USD/t, i masła – o 5,4%, do 4690 USD/t.

21 maja 2021 r. na giełdzie w USA cena masła ukształtowała się na poziomie 4123 USD/t i była o 0,3% niższa niż w poprzednim notowaniu, ale o 6% wyższa niż przed miesiącem. W relacji rocznej masło było o 17% droższe. Cena OMP wynosiła 2916 USD/t i była o 1% niższa niż w poprzednim notowaniu, o 9% wyższa niż przed miesiącem oraz o 45% wyższa niż w maju 2020 r. Ser Cheddar zbywano po cenie 3461 USD/t, o 9% taniej niż w poprzednim notowaniu, o 12% taniej niż w kwietniu 2021 r., o 19% taniej niż przed rokiem. 

Nadchodzące wydarzenia