Wielka Brytania: duże zainteresowanie seksowanym nasieniem buhajów HF

W Wielkiej Brytanii  hodowcy bydła rasy HF coraz częściej stosują seksowane nasienie buhajów. Od kwietnia 2020 r. do marca tego roku 63,5 procent wszystkich inseminacji krów mlecznych wykonano z zastosowaniem nasienia seksowanego.

Tekst i zdjęcie: Ryszard Lesiakowski, źródło: veeteelt.nl

Liczba sprzedanych dawek nasienia seksowanego pozyskanego od buhajów rasy HF wzrosła z prawie 483 000 dawek w 2019 r. do ponad 888 000 słomek w 2021 r. Jednoczenie  w tym samym czasie liczba sprzedanych słomek  z tradycyjnym nasieniem buhajów holsztyńsko-fryzyjskich spadła z prawie 905 000 do ponad 428 000. Rosnące zainteresowanie brytyjskich hodowców nasieniem seksowanym obserwuje się od 2017 roku, kiedy to udział tego nasienia stanowił 17,9 procent, a w 2019 roku było to 31,9 procent. Wzrost zainteresowania nasieniem seksowanym tłumaczy się ulepszoną technologią jego produkcji, co przełożyło się na lepszą jakość. Ponadto do tego trendu przyczynia się także coraz szersze genotypowanie jałówek w celu wyselekcjonowania najcenniejszych sztuk, które następnie kryte są nasieniem seksownym pozyskanym od  buhajów rasy HF o wysokiej wartości hodowlanej.  

Rosnące wykorzystanie nasiania buhajów ras mięsnych

Jałówki o najniższej wartości hodowlanej, o czym informują wyniki genotypowania, kryte są nasieniem buhajów ras mięsnych. Dzięki temu uzyskuje się cenny materiał do opasu. W efekcie w Wielkiej Brytanii  rosnącemu stosowaniu nasienia seksowanego pozyskanego od buhajów HF towarzyszy większe wykorzystanie nasienia rozpłodników ras mięsnych. W 2017 roku co trzecia sprzedana słomka zawierała nasienie buhaja rasy mięsnej, a w ubiegłym roku udział ten wzrósł do 45,3 procent.

Nadchodzące wydarzenia