Suplementacja mikroalgami w diecie cieląt

Wcześniejsze badania koncentrowały się głównie na wpływie suplementacji alg na monogastrię młodych krów, z niewielkimi naciskiem na suplementację w celu poprawy ich zdrowia cieląt. Teraz jednak opublikowano wyniki eksperymentów, które oceniają wartość mikroalg w żywieniu bydlęcej młodzieży.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie All About Feed

Wysoka zachorowalność i śmiertelność cieląt cały czas jest głównym wyzwaniem dla większości gospodarstw mlecznych, a biegunka poporodowa jest jedną z głównych przyczyn ubyć cieląt ze stad. Strategie poprawy wzrostu i zdrowia cieląt w fazie przed odsadzeniem mogą zwiększyć przyszły potencjał produkcyjny cieląt i mogą pomóc w tym właśnie algi, które są jednym z powszechnych zasobów kwasów tłuszczowych (zwłaszcza n-3 PUFA) dla zwierząt. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3 pełnią wiele funkcji biologicznych, w tym regulują funkcje odpornościowe i poprawiają zdolność antyoksydacyjną. Algi morskie są bogatym źródłem kwasu tłuszczowego omega-3 DHA oraz związków przeciwutleniających, takich jak fenole. Badania z innymi gatunkami zwierząt sugerują, że n-3 PUFA i związki fenolowe w mikroalgach ( Schizochytrium sp. ) mogą wzmocnić zdrowie zwierząt poprzez poprawę funkcji ich statusu antyoksydacyjnego. Ostatnie badania opublikowane w czasopiśmie Animal Feed Science and Technology (2021) oceniają wartość mikroalg ( Schizochytrium sp. ) u cieląt.

W sumie u 50 nowonarodzonych cieląt rasy holsztyńskiej zbadano wpływ suplementacji mikroalgami w 4 różnych poziomach karmienia (0, 5, 10, 20 i 40 g/d) i ich wpływ na wzrost i zdolność antyoksydacyjną. 5 grup otrzymywało pełne mleko od 4 do 22 dnia, a następnie preparat mlekozastępczy od 23 do 60 dnia.

Średni dzienny przyrost w okresie badania wzrastał wraz ze wzrostem poziomu inkluzji do 20 g/d, a następnie zmniejszał się do 40 g/d (ale nadal był wyższy niż w grupie kontrolnej bez alg). Wysokość kłębu również wzrosła wraz ze wzrostem poziomu włączenia. Grupa 20 g/d miała o 15% wyższy średni przyrost dzienny (ADG) w porównaniu z grupą kontrolną. Przyrost wzrostu przypisywano możliwemu wpływowi kwasu dokozaheksaenowego (DHA) zwiększającego ekspresję mięśniową oraz aktywującego receptory insuliny w celu promowania syntezy białek mięśniowych. Współczynnik konwersji paszy był zgodny z dokładnym wzorcem obserwowanym wraz ze wzrostem, przy czym 20 g/dzień miało najlepszą wartość dla współczynnika konwersji paszy (FCR).

W tym badaniu poprawiony stan antyoksydacyjny wskazywał na poprawę zdrowia cieląt. Pamiętać tu trzeba, że nieodłączny system obrony antyoksydacyjnej składa się z enzymów, w tym peroksydazy glutationowej, katalazy i dysmutazy ponadtlenkowej. Dysmutaza ponadtlenkowa jest pierwszym enzymem biorącym udział w konwersji rodników tlenowych do nadtlenków wodoru, natomiast katalaza bierze udział w drugim etapie usuwania H2O2 i przekształcania go w O2 .

Stężenia katalazy i peroksydazy glutationowej w surowicy wzrastały liniowo wraz ze wzrostem poziomu alg, co wskazywało na poprawę stanu antyoksydacyjnego, a tym samym na poprawę  zdrowia cieląt. Stężenie dysmutazy ponadtlenkowej było najwyższe przy poziomie glonów 20 g/d, podczas gdy zarówno dla peroksydazy glutationowej, jak i katalazy było najwyższe przy 40 g/d.

Z drugiej strony, wbrew oczekiwaniom, stężenie dialdehydu malonowego było wyższe niż podczas kontroli przy poziomach inkluzji 20 g/d i 40 g/d. Sugerowano, że skoro dialdehyd malonowy jest nieswoistym produktem peroksydacji lipidów, może to wskazywać, że wysoka dawka mieszanki wielonienasyconych kwasów tłuszczowych może powodować stres oksydacyjny i prowadzić do wystąpienia reakcji zapalnej.

Konkludując – przeprowadzający te badania naukowcy jednogłośnie doszli do wniosku, że mikroalgi w dawce 20 g/d są idealne do poprawy wydajności wzrostu i stanu zdrowia cieląt mlecznych przed ich odsadzeniem.

Nadchodzące wydarzenia