Suplementacja mikroalgami pomaga przed odsadzeniem cieląt

Wysoka zachorowalność i śmiertelność cieląt jest głównym wyzwaniem w większości gospodarstw mlecznych, a biegunka u świeżo urodzonych zwierząt jest jedną z głównych przyczyn strat finansowych. Strategie mające na celu poprawę wzrostu i zdrowia młodych krów w fazie przed odsadzeniem mogą zwiększyć ich przyszły potencjał produkcyjny.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Animal Feed Science and Technology, Vol 271

Wcześniejsze badania skupiały się głównie na wpływie suplementacji algami na żołądek monogastryczny, jednak niewiele badań dotyczyło suplementacji mającej na celu poprawę zdrowia cieląt mlecznych. Zaznaczyć trzeba, że algi są jednym z powszechnych zasobów kwasów tłuszczowych (szczególnie n-3 PUFA) dla zwierząt. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3 pełnią wiele funkcji biologicznych, w tym regulują funkcje odpornościowe i poprawiają zdolności antyoksydacyjne. Algi morskie są bogatym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3 DHA oraz związków przeciwutleniających, takich jak fenole. Badania z innymi gatunkami zwierząt sugerują, że PUFA n-3 i fenole w mikroalgach ( Schizochytrium sp. ) mogą poprawić ich stan zdrowia poprzez poprawę funkcji antyoksydacyjnej. Niedawne badanie opublikowane na łamach Animal Feed Science and Technology (2021) dokonano przeglądu wartości mikroalg właśnie u cieląt.

Podczas eksperymentu, 50 nowonarodzonych cieląt rasy holsztyńskiej wykorzystano do zbadania wpływu suplementacji wspomnianymi wcześniej mikroalgami. Obserwowano, przy 4 różnych poziomach porcjowania (0, 5, 10, 20 i 40 g / dzień) jak wpływają one na wydajność wzrostu i zdolność przeciwutleniającą u młodych krów. 5 grup karmiono mlekiem pełnym od 4 do 22 dnia, a następnie od 23 do 60 dnia preparatem mlekozastępczym.

Badanie wykazało, że stan zdrowia cieląt poprawił się,  co na wskazywał udział przeciwutleniaczy. Pamiętać należy, że system obrony przeciwutleniającej składa się z enzymów, w tym peroksydazy glutationowej, katalazy i dysmutazy ponadtlenkowej. Dysmutaza ponadtlenkowa jest pierwszym enzymem biorącym udział w konwersji rodników tlenowych do nadtlenków wodoru, podczas gdy katalaza bierze udział w drugim etapie usuwania H 22 i przekształcania ich w O 2. Stężenia katalazy i peroksydazy glutationowej w surowicy wzrastały liniowo wraz ze wzrostem poziomu glonów, co wskazywało na poprawę statusu antyoksydacyjnego, a tym samym lepszy stan zdrowia cieląt. Stężenie dysmutazy ponadtlenkowej było najwyższe przy poziomie glonów 20 g /dzień, natomiast zarówno dla peroksydazy glutationowej, jak i katalazy było najwyższe przy 40 g /dzień. Z drugiej strony, wbrew oczekiwaniom, stężenie malonodialdehydu było wyższe niż w grupie kontrolnej przy poziomach włączenia dawek 20 g /dzień i 40 g /dzień. Zasugerowano, że skoro dialdehyd malonowy jest niespecyficznym produktem peroksydacji lipidów, może to wskazywać, że wysoka dawka kwasu tłuszczowego n-3 PUFA może powodować stres oksydacyjny i prowadzić do wystąpienia odpowiedzi zapalnej. Ostatecznie, naukowcy przeprowadzający badania doszli do wniosku, że mikroalgi w porcji 20 g/dzień są idealne do poprawy wydajności wzrostu i stanu zdrowia cieląt mlecznych przed odsadzeniem.

Nadchodzące wydarzenia