Indeks cen żywności FAO rośnie dziesiąty miesiąc z rzędu

Według analiz FAO żywność systematycznie drożeje. W marcu br. znacznie na wartości zyskały oleje roślinne, mięso i produkty mleczarskie, jednocześnie spadły notowania zbóż i cukru.

Tekst: Ryszard Lesiakowski, źródło FAO

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) monitoruje światowe ceny podstawowych produktów żywnościowych. Służy do tego Indeks cen żywności FAO (FAO Food Price Index – FFPI), będący miarą miesięcznych zmian cen żywności. Na jego wartość składa pięć podindeksów (wskaźników) cen następujących grup towarów, tj.: zbóż, oleju roślinnego, produktów mleczarskich, mięsa i cukru.

 W marcu br. Indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 118,5 punktu i jest o 2,4 punktu (2,1 procent) wyższy niż w lutym. Rosnąca tendencja utrzymuje się dziesiąty miesiąc z rzędu, w efekcie wartość tego indeksu osiągnęła najwyższy poziomu od czerwca 2014 r. Na wzrost ten złożył się silny wzrost podindeksów olejów roślinnych, mięsa i produktów mleczarskich, przy jednoczesnym obniżeniu się cen zbóż i cukru.

* Wskaźnik cen zbóż FAO w marcu br. wynosi 123,6 punktu, co oznacza spadek o 2,2 punktu (1,7 procent) w porównaniu z lutym, kończąc jednocześnie ośmiomiesięczny trend wzrostowy. Jednak wartość tego wskaźnika jest wciąż o 25,9 punktu (26,5 procent) powyżej poziomu z marca 2020 roku. Wśród głównych zbóż w marcu br. najbardziej spadły ceny eksportowe pszenicy, tj. o 2,4 proc., jednak pozostały o 19,5 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Spadek cen pszenicy z miesiąca na miesiąc wynikał głównie z ogólnie dobrych dostaw i korzystnych perspektyw zbiorów w 2021 r. Międzynarodowe ceny kukurydzy i jęczmienia również spadły w marcu br., chociaż utrzymujący się silny popyt importowy z Chin powstrzymał przed bardziej znaczącym spadkiem. Po trzech miesiącach stałych wzrostów w marcu br. spadły międzynarodowe ceny ryżu, gdy świeżo zebrane plony zaczęły docierać na rynek.  W marcu br. wzrosły ceny sorgo.

* Wskaźnik cen oleju roślinnego FAO w marcu 2021 r. wyniósł 159,2 punktu, jest to więcej o 11,8 punktu (lub 8,0 procent) niż w lutym, uzyskując jednocześnie najwyższy poziom od czerwca 2011 r. Utrzymująca się rosnąca wartość tego podindeksu jest spowodowana wyższymi cenami palmy, soi, rzepaku i oleju słonecznikowego.

* Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO w marcu br. osiągnął wartość 117,4 punktu, co oznacza wzrost o 4,4 punktu (3,9 procent) w porównaniu  lutego ub.r. Podindeks ten rosnąc dziesiąty miesiąc z rzędu uzyskał poziom o prawie 16 procent powyżej wartości w analogicznym miesiącu 2020 roku. W marcu br. międzynarodowe ceny masła wzrosły, głównie za sprawą dość ograniczonych dostaw w Europie z powodu powolnego początku sezonu produkcji mleka i zwiększonego popytu wewnętrznego. Ceny mleka w proszku również wzrosły, wspierane przez gwałtowny wzrost importu w Azji, zwłaszcza w Chinach. Z kolei ceny sera spadły nieznacznie trzeci miesiąc z rzędu ze względu na ograniczony popyt na dostawy spot (natychmiastowe).

* Wskaźnik cen mięsa FAO w marcu 2021 r.  wyniósł 98,9 punktu, co oznacza wzrost o 2,2 punktu (2,3 procent) w porównaniu do notowań w miesiącu poprzednim. Wzrostowy  trend kontynuowany jest szósty z rzędu miesiąc, ale nadal pozostaje nieco (0,5 procent) poniżej wartości sprzed roku. Wzrosły notowania mięsa drobiowego i wieprzowego, czemu sprzyjał szybki wysoki import z krajów azjatyckich, głównie Chin. W marcu br. ceny mięsa wołowego pozostały stabilne, na poziomie zbliżonym do poprzedniego miesiąca.  

* Wskaźnik cen cukru FAO w marcu br. osiągną wartość 6,2 punktu, co oznacza spadek o 4 punkty (4,0 procent) w porównaniu z lutym. Jest to pierwszy spadek po gwałtownych wzrostach odnotowanych w poprzednich dwóch miesiącach. Jednak notowania cukru utrzymały się o ponad 30 proc. powyżej poziomów z analogicznego okresu 2020 roku. Ostatni miesięczny spadek międzynarodowych notowań cen cukru był spowodowany perspektywą dużego eksportu z Indii.

Nadchodzące wydarzenia