Kolejny rekord pobity

To już trzeci miesiąc, kiedy wieloletni rekord z grudnia 2013 roku został pobity. Ówczesna cena ukształtowała się na poziomie 40,27 EUR. Obecnie, jak wynika z najnowszych danych Komisji Europejskiej opublikowanych 5 kwietnia 2022 roku, średnia cena mleka w lutym 2022 roku wynosiła 42,59 EUR/100 kg i była o 1,9% wyższa od ceny w styczniu oraz o 21,8% wyższa niż w lutym 2021 roku. Cena surowca w analizowanym miesiącu była o 5,76% wyższa od wcześniej wspomnianej ceny rekordowej z grudnia 2013. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w marcu bieżącego roku trend wzrostowy nadal będzie się utrzymywać, a cena osiągnie poziom 42,92 EUR/100 kg.

tekst: Dorota Śmigielska

W relacji miesięcznej w lutym 2022 roku cena mleka wzrosła w dwudziestu państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano: w Danii – o 5,8%, do 46,23 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost wyniósł 34,8%); w Estonii – o 4,2%, do 40,30 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost o 34,7%); na Litwie – o 3,9%, do 45,94 EUR/100 kg (wzrost o 43,7% w porównaniu z lutym 2021 roku); na Węgrzech – o 3,5%, do 37,28 EUR/100 kg (wzrost o 20,5% w relacji rocznej); w Irlandii – o 3,2%, do 47,49 EUR (w relacji rocznej wzrost o 27,7%). W pięciu krajach członkowskich odnotowano spadki cen: w Chorwacji – o 0,5%, do 35,96 EUR/100 kg; na Malcie – o 0,1%, do 61,92 EUR; w Portugalii – o 0,1%, do 34,17 EUR; w Rumunii – o 1,9%, do 39,63 EUR; w Finlandii – o 0,6%, do 42,11 EUR/100 kg. W Holandii cena surowca utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca – 45,00 EUR. Od początku roku nie są publikowane dane dotyczące cen w Luksemburgu.

W Polsce średnia cena w lutym 2022 roku wynosiła 40,62 EUR/100 kg i była o 1,3% wyższa niż w styczniu oraz o 23,1% wyższa niż w lutym 2021 roku. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w marcu bieżącego roku odnotujemy delikatny spadek ceny do 39,09 EUR. W analizowanym miesiącu różnica między ceną, jaką otrzymują polscy producenci mleka a tą, którą otrzymują producenci unijni wynosi 4,63%. Mimo że cena mleka w Polsce jest coraz bliżej średniej unijnej, a Polska jest jednym z największych producentów w UE, to pod względem ceny sytuacja wygląda gorzej. W lutym zajmowaliśmy jedenaste miejsce od końca, a niższe ceny były wypłacane w: Bułgarii (37,99 EUR), Estonii (40,30 EUR), Hiszpanii (36,70 EUR), Chorwacji (35,96 EUR), we Włoszech (40,56 EUR), na Węgrzech (37,28 EUR), w Portugalii (34,17 EUR), Rumunii (39,63 EUR), Słowenii (36,87 EUR) i Słowacji (38,10 EUR).

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (15 marca i 5 kwietnia). Indeks cen produktów mleczarskich od początku bieżącego roku utrzymywał się na plusie. Ostanie dwie akcje przyniosły delikatne spadki. Podczas pierwszej aukcji spadek wyniósł 0,9%, a średnia cena wynosiła 5039 USD, natomiast podczas drugiej indeks spadł o 1,0%, a średnia cena ukształtowała się na poziomie 4981 USD. Od początku roku 2022 wartość indeksu wzrosła o 17,4%.

Podczas ostatniej aukcji (5 kwietnia) odnotowano wzrost cen pięciu kategorii produktów mleczarskich. Największe podwyżki miały miejsce w przypadku maślanki w proszku – o 6,3%, do 4461 USD/t; sera Cheddar – o 2,7%, do 6472 USD/t; odtłuszczonego mleka w proszku – o 1,0%, do 4599 USD/t. Spadki natomiast dotyczyły: bezwodnego tłuszczu mlecznego – o 2,5%, masła – o 0,6%, laktozy – o 0,6%, pełnego mleka w proszku – o 1,5%.  

Nadchodzące wydarzenia