Leszek Hądzlik na czele Zespołu ds. Mleczarstwa w Porozumieniu Rolniczym

Porozumienie Rolnicze to nowa instytucja dialogu i współdziałania społecznego wśród społeczności wiejskich, rolników, przedsiębiorców przetwórstwa spożywczego i handlu oraz organizacji konsumenckich, wspierana przez instytucje nauki i otoczenia rolnictwa, administracji rządowej oraz wszystkich zainteresowanych współpracą w rozwiązywaniu bieżących i strategicznych problemów polskiego sektora żywnościowego.

tekst: Dorota Śmigielska, zdjęcie: PFHBiPM

Patronat nad funkcjonowaniem Porozumienia Rolniczego objął prezydent RP Andrzej Duda. Do Porozumienia przystąpiło 160 organizacji rolniczych. Powołano 12 zespołów tematycznych, z czego ostatni – Zespół ds. Mleczarstwa – został powołany 22 marca 2022 roku.

Właśnie wtedy odbyło się spotkanie inauguracyjne, podczas którego zostało powołane Prezydium Zespołu ds. Mleczarstwa, a na przewodniczącego jednogłośnie został wybrany Leszek Hądzlik, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Wiceprzewodniczącymi zostali Mirosław Borowski, wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, oraz Szczepan Szumowski, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku.

Warto zaznaczyć, że prezydent Hądzlik od października 2021 roku, przez okres jednorocznej kadencji, jest również przewodniczącym Porozumienia dla Mleczarstwa. 9 września 2020 roku w Rynie odbyło się spotkanie władz krajowych organizacji z branży mleczarskiej: Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiej Izby Mleka oraz Związku Polskich Przetwórców Mleka. Podczas spotkania uczestnicy zgodnie potwierdzili wolę utworzenia Porozumienia dla Mleczarstwa, jako nowej formy współpracy organizacji i wypracowania wspólnego stanowiska całej branży mleczarskiej wobec poważnych wyzwań i zagrożeń, z jakimi sektor przetwórstwa mleka będzie się zmagał w najbliższej przyszłości. Porozumienie jest dobrowolne, a jego sygnatariusze zachowają swoją podmiotowość i niezależność w jego ramach. W Porozumieniu dla Mleczarstwa decyzje zapadają jednogłośnie. Szczegółami na bieżąco zajmują się komisje: ds. legislacyjnych, ds. żywności i żywienia, ds. komunikacji zewnętrznej i ds. ekonomicznych. 

Nadchodzące wydarzenia