Smakuś dla cieląt

Firma Agrocentrum oferuje nowatorski prestarter dla cieląt o handlowej nazwie Smakuś. Jest to pasza granulowana, w granulach znajdują się całe, niezmielone ziarna owsa. W opinii producenta są one szybciej trawione niż ziarna kukurydzy, co wpływa na wyższe pobranie i dynamiczny rozwój przedżołądków. Ponadto skład Smakusia stymuluje jelita do szybkich działań przeciwzapalnych, i tak:

  • kwas glukonowy przyspiesza wzrost kosmków jelitowych, a powstający z niego kwas masłowy działa hamująco na inwazję bakterii chorobotwórczych;
  • oligosacharydy mannanu (MOS) wiążą patogeny, a całość w procesie transmisji jelitowej usuwana jest z organizmu;
  • β-glukany (1,3) aktywują makrofagi i limfocyty T odpowiedzialne za usuwanie z organizmu toksycznych substancji i patogennych bakterii.

Producent zapewnia, że Smakuś umożliwia zdrowy odchów, szybkie podwojenie przez cielęta wagi urodzeniowej i utrzymanie wysokich przyrostów w późniejszym życiu młodych zwierząt. www.agrocentrum.pl

Nadchodzące wydarzenia