Cechy jednogenowe dostępne dla hodowców

Informacje o cechach jednogenowych polskich buhajów będą dostępne dla hodowców bydła i producentów mleka.

Tekst: Radosław Iwański

Genomika Polska podczas posiedzenia pod koniec stycznia br. udzieliła  zgody Instytutowi Zootechniki PIB w Balicach na publikację informacji o cechach jednogenowych dla buhajów, które podlegają ocenie wartości hodowlanej w Polsce. Za takim rozwiązaniem optowała Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Publikowane będą informacje o mutacjach:

•          letalne – powodują śmierć zwierzęcia w okresie zarodkowym lub w ciągu kilku dni od urodzenia,

•          niekorzystne – mają negatywny wpływ ekonomiczny, nie doprowadzają jednak do śmierci zwierzęcia,

•          korzystne – wpływają pozytywnie na cechy fenotypowe zwierząt lub ich wykorzystanie, np. białka mleka,

Informacje te zostaną w przyszłości wykorzystane do prowadzenia ukierunkowanych programów kojarzeń oraz eliminacji z populacji chorób genetycznych.

Lista cech genetycznych:

•          DUMPS (Niedobór Syntetazy Monofosforanu Urydyny)

•          Bezrożność

•          CDH (Deficyt cholesterolu)

•          Citrulinemia

•          Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (Blind_RP1)

•          Ośla stopa (Mule Foot)

•          DGAT1

•          Haplotypy holsztynów

•          VRC (Dominant Red)

•          Niedobór czynnika XI

•          Kappa-kazeina (κ-kazeina, CASK)

•          Beta-Kazeina A2A2 w mleku

•          Umaszczenie bydła holsztyńskiego

•          BLAD (Wrodzony niedobór leukocytarnych cząstek adhezyjnych)

•          Polimorfizm genu SCD1

•          SCD (Desaturaza stearoilo-CoA).

Konsorcjum Genomika Polska powstało z przekształcenia konsorcjum MASinBULL, które zostało powołane w 2004 roku, aby zapoczątkować ocenę genomową w Polsce. Obecnie członkami Genomiki Polskiej są SHiUZ w Bydgoszczy, MCB w Krasnem, WCHiRZ w Poznaniu, MCHiRZ w Łowiczu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Zootechniki w Balicach oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Genomika Polska umożliwia współdzielenie genotypów w Polsce, dzięki temu spółki inseminacyjne mogą otrzymywać ocenę genomową buhajków, z kolei hodowcy otrzymują ocenę genomową samic.

Nadchodzące wydarzenia