Agro Mineral – ulepszacz gleby

Agro Mineral to pełnowartościowy ulepszacz gleby, zawierający dużą ilość wapna – prawie 200 kg na tonę produktu. Produkt powstaje na terenie oczyszczalni ścieków podległej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie w procesie granulacji osadów ściekowych z wapnem gaszonym. Jednocześnie osad podawany jest działaniu wysokiej temperatury i dokonuje się pełna higienizacja, czyli zabicie wszystkich mikroorganizmów. Jak informuje producent, Agro Mineral przeszedł wszelkie wymagane prawem procedury, niezbędne dla nawozów organiczno-mineralnych przed dopuszczeniem do obrotu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi również wydało pozytywną opinię na temat tego produktu. Agro Mineral spełnia też dyrektywy unijne dotyczące odpadów. W opinii producenta środek może być wykorzystywany do nawożenia gleby. Jest mocno wzbogacony o fosfor i azot. Po jego zastosowaniu gleba staje się bogatsza w próchnicę, utrzymuje wtedy większą ilość wody i poprawia retencję. Producent informuje także, że Agro Mineral może być również stosowany w uprawach polowych roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do produkcji pasz, na glebach wymagających odkwaszenia. Można go używać w określonych odstępach czasu, dawkując w zależności od rodzaju gleby. www.pgkimkrotoszyn.pl

Nadchodzące wydarzenia