Więcej szacunku dla prawa! To Stanisław Żochowski jest nadal prezesem Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Wczoraj media społecznościowe obiegła wieść, że na skutek decyzji sądu Stanisław Żochowski przestał pełnić funkcje Prezesa Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. O komentarz poprosiliśmy Pana Michała Klimaszewskiego – adwokata.

Rozmawiał: Mateusz Uciński

Panie Mecenasie, jak z punktu widzenia prawa wygląda sytuacja w Podlaskim Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka?

Szanowny Panie Redaktorze  przekazana informacja jest błędna. W ogłoszonym wczoraj wyroku Sąd I instancji wskazał, że oddala powództwo Pana Stanisława Żochowskiego. Podkreślmy jest to orzeczenie nieprawomocne od którego Zainteresowany może się odwołać. Po drugie orzeczenie nie zawiera informacji co do uchylenia zabezpieczenia. Zgodnie z art. 744 § 1Kodeksu postępowania cywilnego zabezpieczenie upada dopiero w chwili prawomocnego oddalenia powództwa. A zatem dopóki orzeczenie Sądu nie będzie prawomocne Pan Stanisław Żochowski jest Prezesem PZHBiPM.

W jednej z gazet pojawiło się stwierdzenie „Tym samym sąd zdjął zabezpieczenie powództwa i oficjalnie prezesem zarządu Podlaskiego Związku jest Tomasz Cieślik”.

Podkreślam według mojej wiedzy,  żadne tego typu sformułowanie nie zostało zawarte w treści wydanego wyroku, a zatem w świetle tego co powiedziałem wcześniej, zabezpieczenie trwa. Apeluje do tych, którzy  ferują swoje stwierdzenia – Panowie Redaktorzy więcej szacunku dla prawa! To Stanisław Żochowski jest Prezesem Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Nie wprowadzajcie Hodowców w błąd!

Bardzo dziękuje za rozmowę i wyjaśnienie tych nieścisłości.

Nadchodzące wydarzenia