Top 100 jałówek
odmiany HO ocenionych według gPF w sezonie 2021.1

W sezonie 2021.1 lista jałówek rasy PHF odmiany czarno-białej najwyżej ocenionych pod względem indeksu gPF obejmuje 125 sztuk, a ich genomowy indeks mieści się w przedziale od 153 do 144. Różnica między pierwszą na prezentowanej liście jałówką a zamykającą ranking wynosi zaledwie 9 punktów. Już po raz drugi liderki zestawienia przekroczyły granicę 150 jednostek indeksu gPF.

tekst: Anna Siekierska

Kilka słów chcę poświęcić jałówce znajdującej się na czele rankingu. Dzięki uprzejmości hodowcy będącego właścicielem tej wyjątkowej sztuki prezentujemy także jej zdjęcie. Jałówka Danko Bomba ET PL005502516868, urodzona w październiku 2020 r. na fermie w Kopaszewie należącej do Hodowli Roślin Danko sp. z o.o. zs. w Choryni, osiągnęła indeks gPF = 153 jednostki, wyższy nawet od najwyżej ocenionych buhajów. Pochodzi ze znanej, bo prezentowanej już wcześniej, rodziny. Przyszła na świat w wyniku przeniesienia zarodków, a jej biologiczna matka – Danko Bomba PL005482473694 po buhaju Braveness – w ubiegłym roku przez kilka sezonów nie opuszczała pierwszego miejsca w tym samym rankingu i była kilkakrotnie poddana zabiegowi embriotransferu, dzięki czemu jej rodzina jest znacznie liczniejsza niż rodzina przeciętnej samicy. Dziś Danko Bomba PL005482473694, już jako pierwiastka, nadal nie schodzi z pierwszego miejsca rankingu, tym razem krów ocenionych genomowo. Zagłębienie się w historię tej rodziny przyniosłoby dalsze ciekawe informacje, gdyż jest ona dowodem na to, jak wspaniałe rezultaty może dać konsekwentne realizowanie wizji hodowlanej w stadzie. Godne podkreślenia jest to, że podstawę osiągania tak wysokich wartości hodowlanych stanowi polska rodzina krów, których cenne cechy hodowca wyselekcjonował dzięki genotypowaniu.

Przeważająca większość jałówek w ścisłej czołówce aktualnego top 100 to jałówki urodzone w 2020 r. (104 szt.). Potwierdzeniem tendencji, że hodowcy genotypują też bardzo młode sztuki, jest obecność wśród najwyżej ocenionych 4 jałówek z rocznika 2021. Tylko 17 sztuk w zestawieniu to jałówki starsze, urodzone w latach 2018 (2 szt.) i 2019 (15 szt.).

Jałówki z top 100 w sezonie 2021.1 są córkami 32 buhajów. 82 jałówki w rankingu pochodzą po 7 rozpłodnikach. Najwięcej córek w zestawieniu mają buhaje wymienione w tabeli 1.

Z wymienionych w tabeli buhajów tylko Noble jest już wyceniony na córkach, pozostałe to młode buhaje genomowe.
Warto zauważyć, że w tabeli, obok kolumny z indeksem gPF, będącym głównym kryterium uszeregowania jałówek rankingu top 100, prezentowana jest także wartość Indeksu Ekonomicznego (IE), oszacowanego przez Centrum Genetyczne dla każdej sztuki. Wśród analizowanych jałówek 48 figuruje także na liście najwyżej ocenionych pod względem IE, a 25 z nich przekracza średnią wartość tego indeksu wyznaczonego dla top 100 według przyjętego kryterium (IE > 2652 zł). Jałówka z najwyższym IE = 3165 zł zajmuje 72. pozycję według indeksu gPF. 

PL-005502516868 DANKO BOMBA

Nadchodzące wydarzenia