A UCHWAŁY NIE MA…

Tekst: Redakcja

Tydzień temu poprosiliśmy Pana Karola Faszczewskiego o upublicznienie uchwały  dotyczącej jego członkostwa w Podlaskim Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Niejako w odpowiedzi zainteresowany pokazał wyrok sądu z 22 października 2019 roku w którym  zostało stwierdzone, że jest on członkiem PZHBiPM. Tymczasem 27 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie, Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, które podjęło rozstrzygnięcia wyraźnie wskazujące, że PAN KAROL FASZCZEWSKI NIE ZOSTAŁ UZNANY ZA CZŁONKA Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Spójrzmy na datę rozstrzygnięcia  najwyższej władzy Związku. To data 27 grudnia 2019, a więc już po wyroku sądu. Zatem ponawiamy prośbę  o pokazanie uchwały zarządu, przyjmującej Karola Faszczewskiego do Podlaskiego Związku tylko zaznaczamy uchwały o przyjęciu z datą po 27 grudnia 2019 roku.

Załączamy dokumenty z Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu, które wskazują że Pan Faszczewski nie jest członkiem Związku Podlaskiego. Rodzą się pytania? Na jakich zasadach Pan Faszczewski został wybrany do Zarządu Związku dlaczego był delegatem? Czy czasem nie wprowadził w błąd hodowców co do swojego statusu? Chyba czas poprosić właściwe organy aby przyjrzały się sprawie.

Ps. Podobno Dyrektor Biura Podlaskiego  Związku razem z Zainteresowanym szukali czegoś po świętach w papierach Związku. Bezskutecznie jak widać.

Nadchodzące wydarzenia