Stanisław Żochowski na czele Podlaskiego Związku

26 stycznia br. w Jeżewie Starym odbył się  Zjazd Delegatów Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, na którym wyłoniono nowy zarząd. Przeważającą większością głosów funkcję prezesa związku powierzono doświadczonemu hodowcy – Stanisławowi Żochowskiemu.

Tekst: Ryszard Lesiakowski zdjęcia: Anna Żochowska, Mateusz Uciński

Podczas obrad 59 delegatów wyłoniło 34-osobowy zarząd związku, który ukonstytuował się w następujący sposób:

* Stanisław Żochowski – prezes

* Tomasz Cieślik – wiceprezes

* Karol Faszczewski – wiceprezes

* Kamil Kosiński – wiceprezes
* Piotr Kryński – wiceprezes

* Bogusław Marchel – wiceprezes

* Grzegorz Zyskowski – sekretarz

* Leszek Kamiński – sekretarz

* Paweł Rynas – sekretarz

* Wojciech Chrostowski – skarbnik

Oprócz ww. dziesięciu osób w skład Prezydium Zarządu PZHBiPM wchodzi także 24 członków.

Nowo wybranemu Zarządowi gratulujemy powierzonych funkcji i życzymy pomyślności w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.

Podkreślić trzeba, że podlascy hodowcy bydła mlecznego powierzyli kierowanie działalnością Podlaskiego Związku osobie o bardzo wysokich kompetencjach. Zwierzęta z hodowli Stanisława Żochowskiego wielokrotnie triumfowały na wystawach zwierząt w Szepietowie oraz zajmują wysokie pozycje w rankingach indeksów hodowlanych. Sukcesy hodowlane dopingują do podejmowania coraz to nowych wyzwań, których bezustannie przybywa. Podlascy hodowcy już udowodnili, że na produkcji mleka znają się bardzo dobrze, to z tego regionu wywodzą się najsilniejsze ekonomicznie polskie mleczarnie.

Władze Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka podczas spotkania reprezentował Andrzej Steckiewicz – wiceprezydent PFHBiPM. Prezydent Federacji, Leszek Hądzlik zgodnie z sugestią przyszłego prezesa PZHBiPM, nie ingerował w wybory i tego dnia uczestniczył w posiedzeniu Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła. 

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Steckiewicz, wiceprezydent PFHBiPM; Adam Kamiński, Dyrektor Regionu Oceny Wschód PFHBiPM; Tomasz Cieślik, wiceprezes PZHBiPM; Stanisław Żochowski, prezes PZHBiPM; Bogusław Marchel, wiceprezes PZHBiPM; Karol Faszczewski, wiceprezes PZHBiPM; Paweł Rynas, sekretarz PZHBiPM; Piotr Kryński, wiceprezes PZHBiPM.

Nadchodzące wydarzenia