II Kongres Zootechniki Polskiej „Quo vadis Zootechniko?” 17–18.06.2021 r.

Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego
oraz 
Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN
serdecznie zapraszają na

II Kongres Zootechniki Polskiej „Quo vadis Zootechniko?”

Szanowni Państwo,
Tematyka Kongresu porusza aktualne problemy sektora produkcji zwierzęcej, także w kontekście zmian klimatycznych:

  • Afrykański pomór świń (ASF),
  • Dotychczasowe i planowane wdrożenia nowoczesnych rozwiązań zootechnicznych spowalniających procesy degradujące środowisko,
  • Akwakultura i jej rola w kształtowaniu gospodarki żywnościowej, a także ekologii, ochronie środowiska, edukacji i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
  • Rola edukacji ekologicznej we współczesnym świecie.

II Kongres Zootechniki Polskiej odbędzie się w formie hybrydowej

Wykłady prelegentów zostaną wygłoszone w sali konferencyjnej Hotelu Boss w Warszawie. Przekaz „na żywo” z Kongresu będzie dostępny dla wszystkich na kanale Youtube. W trakcie forum dyskusyjnego Kongresu będzie możliwość zadawania pytań prelegentom na czacie zamieszczonym na stronie internetowej Kongresu. W związku z zaistniałymi zmianami nowa opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

Wszystkie informacje oraz formularz rejestracji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej:
www.zootechkongres.pl
II Kongres Zootechniki Polskiej „Quo vadis Zootechniko?”
17–18.06.2021 roku

Nadchodzące wydarzenia