Bakterie żwaczowe bydła rozkładają plastik

Nowe wyniki grupy badawczej z Austriackiego Centrum Biotechnologii Przemysłowej (ACIB) i Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu (BOKU) wykazały, że flora bakteryjna żwacza krów może być wykorzystana do rozkładania poliestrów, które są używane do produkcji tekstyliów, opakowań oraz biodegradowalnych worków i siatek.

Tekst i zdjęcie: Ryszard Lesiakowski, źródło: science.apa.at

Na austriackiej platformie edukacji, nauki i badań (science.apa.at) naukowcy informują, że w naszym środowisku i oceanach znajduje się obecnie prawie 26 milionów ton śmieci z tworzyw sztucznych, z których około 15 procent składa się z poliestru. Podnoszenie świadomości wśród ludności i rządowe zakazy używania plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku służą ochronie środowiska. Dąży się także do ponownego użycia plastiku. Jednak wiele powszechnych rozwiązań jest energochłonnych i mało przyjaznych środowisku.

Podpatrywanie przyrody

– Plastik trudno się  do rozkłada, ale jego struktura jest pod wieloma względami identyczna do  naturalnych poliestrów, takich jak kutyna, tj. jednego z głównych składników komórek roślinnych. Kutynę można znaleźć na przykład w pryzmie kompostu, w której masa organiczna jest rozkładana przez naturalne enzymy.  Podsunęło to pomysł, aby szukać enzymów także w innych miejscach. Pasza dla krów zawiera naturalne poliestry roślinne, które są rozkładane i trawione w żwaczu krów. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć składowi mikrobiologicznemu płynu żwaczowego bydła i wpadliśmy na trop interesujących nas enzymów – informuje dr Doris Ribitsch, starszy pracownik naukowy Austriackiego Centrum Biotechnologii Przemysłowej (ACIB) oraz Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu.

Wyniki badań wykazały, że trzy zbadane tworzywa sztuczne, tj. PET (politereftalan eylenu) i dwa biodegradowalne – mogą być rozkładane przez mikroorganizmy żwacza krów. W opinii austriackich naukowców, ​​proces ten można wdrożyć na skalę przemysłową, ale droga od płynu żwaczowego do przemysłowej degradacji plastiku jest bardzo długa.

Nadchodzące wydarzenia