Owocny rok współpracy

15 września 2021 roku w Warszawie przy ul. Żurawiej zostało podpisane porozumienie pomiędzy Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka a Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym mające na celu usprawnienie polskiego systemu oceny wartości hodowlanej bydła ras mlecznych poprzez szeroko pojęte współdziałanie. W rocznicę tego doniosłego wydarzenia władze obydwu podmiotów, a także Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponownie spotkały się w siedzibie Polskiej Federacji, aby podsumować dotychczasowe efekty współpracy.

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

To był pracowity i bardzo owocny rok! Tak najkrócej można scharakteryzować ostatnich 12 miesięcy wspólnej pracy Centrum Genetycznego PFHBiPM i Instytutu Zootechniki PIB. Przypomnijmy, że nadrzędnymi celami przyświecającymi przedsięwzięciu są: wprowadzanie najnowszych osiągnięć z zakresu metodyki oceny wartości hodowlanej, które mają na celu utrzymanie polskiej oceny na najwyższym światowym poziomie (takich jak jednostopniowa ocena wartości hodowlanej), wdrażanie tzw. złotego standardu EuroGenomics do oceny wartości hodowlanej, a także opracowanie oceny wartości hodowlanej dla nowych cech.

W czasie minionego roku opracowano nową procedurę przetwarzania wyników oceny wartości hodowlanej, obliczania indeksów i przygotowania wyników do publikacji. Została ona wdrożona podczas publikacji wyników oceny w sierpniu tego roku. Będzie również integralną częścią powstającego obecnie systemu jednostopniowej oceny wartości hodowlanej.

Jak widać, jest z czego się cieszyć. Wyrazem tego było wspomniane warszawskie spotkanie, w którym udział z ramienia IZ PIB wzięli: dyrektor Instytutu Krzysztof Duda, prof. Grzegorz Żak oraz dr Monika Skarwecka. Federację reprezentowali prezydent Leszek Hądzlik oraz dyrektorzy: Stanisław Kautz, Ewa Kłębukowska, Agnieszka Nowosielska i zarządzający Centrum Genetycznym PFHBiPM Sebastian Mucha. Nie mogło również zabraknąć przedstawicieli: Rady Hodowlanej, w osobie Ireneusza Dymarskiego, i Rady Programowej, w osobie Dariusza Piątka. Gościem specjalnym spotkania był sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Kołakowski.

– Mam ogromną satysfakcję, że dzięki pracy zespołów Instytutu i Centrum Genetycznego osiągnęliśmy cel, gdzie, zgodnie z zamierzeniami, tegoroczna ocena sierpniowa odbyła się już przy zastosowaniu nowej procedury – zapewnił prezydent Hądzlik podczas oficjalnego powitania. – Współpraca między naszymi organizacjami była wzorowa i jej efekty są już widoczne, co pozwala mi patrzeć z optymizmem w przyszłość.

Uczestnicy warszawskiego spotkania 

Dyrektor Krzysztof Duda także nie krył zadowolenia z efektów współpracy swojego Instytutu z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
– Chciałbym pogratulować zespołom i podziękować za ich ciężką pracę – podkreślił szef IZ PIB. – Wszyscy wiemy, że to było nie lada wyzwanie, do którego dojrzewaliśmy przez dłuższy czas. Chcąc być konkurencyjnymi na europejskim i światowym rynku mleka, musimy cały czas się starać i udoskonalać wszystkie narzędzia, które są możliwe, do implementacji na nasze potrzeby, ale też tworzyć narzędzia własne. Bo nasze know-how jest tym, czego nie musimy kupować i co daje nam możliwość rozwiązywania wszystkich problemów. Cieszę się bardzo, że ten rok był taki owocny i jeszcze raz za to dziękuję.

Podczas spotkania zaprezentowano wszystkie zamierzenia i dotychczasowe osiągnięcia w przygotowaniu jednostopniowej oceny wartości hodowlanej, dla których swoje uznanie wyraził minister Kołakowski, zapewniając jednocześnie o wsparciu resortu rolnictwa dla wspólnej inicjatywy Federacji i Instytutu.

Ukoronowaniem spotkania było podpisanie przez prezydenta Leszka Hądzlika i dyrektora Krzysztofa Dudę wspólnego listu adresowanego do wiceprezesa Rady Ministrów i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka. Sygnatariusze pisma zapewniają w nim, że obydwie instytucje dokładają wszelkich starań, aby zrealizować zapisy porozumienia i usprawnić polski system oceny wartości hodowlanej. Jednocześnie zwracają uwagę na kolejne, bardzo ważne zagadnienie, jakim jest opracowanie i wdrożenie oceny wartości hodowlanej dla nowych cech, których wykorzystanie w selekcji jest ważne ze względu na ochronę środowiska czy opłacalność produkcji mleka. Współpraca specjalistów z obydwu organizacji daje możliwość szybkiego rozwoju systemu oceny wartości hodowlanej dla bydła ras mlecznych, a w konsekwencji polskiej hodowli.

Władze PFHBiPM i IZ PIB zwróciły się do ministra Kowalczyka z prośbą o spotkanie, podczas którego mogłyby przedstawić szczegóły funkcjonowania przyszłego systemu oceny wartości hodowlanej, a także wypracować koncepcję jego finansowania. 

Dyrektor IZ PIB Krzysztof Duda, sekretarz stanu Lech Kołakowski oraz prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik chwilę po podpisaniu pisma skierowanego do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka

Nadchodzące wydarzenia