KCHZ po kontroli: bez zastrzeżeń, brak Nieprawidłowości

Ilość kontroli, jakie przeprowadziło w PFHBiPM Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, trudno zliczyć. Zakończyła się kolejna, która dotyczyła realizacji programów hodowlanych. KCHZ nie dostrzegło żadnych nieprawidłowości.

Celem działań kontrolnych było sprawdzenie realizacji programów hodowlanych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

To była kolejna kontrola, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Co więcej, opinie osób kontrolujących na temat funkcjonowania PFHBiPM są bardzo pozytywne.

Nadchodzące wydarzenia