Mastitis przynosi straty? 6 wskazówek jak nad tym zapanować.

Autor: Mateusz Uciński

Zapalenie wymienia, czyli mastitis, jest tym z problemów w branży mleczarskiej, który w największym stopniu ograniczają zyski. Kiedy krowa na nie zachoruje, zwiększa się liczba komórek somatycznych. Przetwórcy mleka preferują LKS na poziomie 200 000 lub poniżej, więc wszystko inne można uznać za mleko niskiej jakości. Ponadto krowy z wysoką liczbą komórek somatycznych, z powodu infekcji mogą produkować znacznie mniej mleka. Dlatego zarządzanie czynnikami ryzyka zapalenia gruczołu mlekowego i gruczołu mlekowego w utrzymywanym stadzie ma kluczowe znaczenie.Staranne praktyki zarządzania mogą zapobiec problemom z mastitis i utrzymać produkcję na wyższym poziomie. Poniżej prezentujemy kilka praktycznych rad, jak tego dokonać.

1. Utrzymuj czyste i suche środowisko dla całego swojego stada.
Organizmy zakaźne w środowisku mogą być oporne na antybiotykoterapię, więc zarządzanie środowiskiem w którym utrzymywane jest stado ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania ciągłym problemom z zapaleniem wymienia. Ogólnie rzecz biorąc, krowy powinny mieć czyste i suche środowisko zarówno w oborze, jak i na hali udojowej. Dbaj o czystość przestrzeni mlecznej, wymieniaj wykładziny w hali przynajmniej co kilka tysięcy udojów i upewnij się, że krowy mają czystą, suchą ściółkę. W razie potrzeby zaimplementuj kabiny, aby zachęcić do prawidłowego leżenia i upewnij się, że obszary dojenia mają odpowiedni drenaż i często są oczyszczane z odchodów.

2. Praktykuj staranne praktyki higieny wymion w czasie dojenia
Proste do wdrożenia praktyki higieniczne podczas doju można uznać za najważniejszy element skutecznego zapobiegania zapaleniu wymienia. Coś tak prostego jak dezynfekcja strzyków po udoju może zmniejszyć liczbę infekcji o 50%. Podobnie, wykazano klinicznie, że dezynfekcja strzyków przed udojem niszczy zarówno zakaźne, jak i środowiskowe patogeny i prowadzi do niższych wskaźników infekcji powodowanych przez którekolwiek ze źródeł. Oto kilka sprawdzonych metod, których należy przestrzegać:

 • Używaj najwyższej jakości środków dezynfekujących
 • Zapewnij pełne pokrycie strzyków podczas kąpieli dezynfekujących
 • Zachęcaj wszystkich pracowników do noszenia rękawiczek podczas zabiegów i dojenia
 • Po kontakcie z krową podejrzaną o zapalenie wymienia należy dezynfekować ręce
 • Dokładna konserwacja i dezynfekcja aparatów udojowych

Ponadto, jeśli krowy mają wysoki poziom komórek somatycznych, upewnij się, że używasz dobrego, sprawdzonego antybiotyku, który ma większą moc utrzymywania się po doju. Możesz również rozważyć wewnętrzne uszczelniacze strzyków, które może obniżyć ryzyko przedostania się czynników zakaźnych.

3. Postępuj zgodnie z protokołami antybiotykoterapii, gdy tylko zostanie wykryte zapalenie wymienia
Odstępstwo od ogólnie zalecanego protokołu antybiotykoterapii mastitis może wpływać na wskaźniki infekcji. Typowy zalecany protokół antybiotykoterapii obejmuje:

 • Szybkie rozpoczęcie leczenia
 • Podawanie wszystkich zalecanych kuracji antybiotyków w miarę upływu czasu
 • Prowadzenie dokładnej dokumentacji leczenia antybiotykami i tego, która krowa jest leczona
 • Badanie mleka na obecność antybiotyków po zakończeniu terapii, aby upewnić się, że krowa może być bezpiecznie dodana z powrotem do stada mlecznego

4. Brakuj krowy z przewlekłymi problemami zapalenia wymienia
Ważnym, ale często lekceważonym elementem leczenia zapalenia wymienia jest właściwe brakowanie krów ze stada. Jeśli masz w swoim stadzie krowy, które są przewlekle zakażone, istnieje ryzyko, że ta pojedyncza krowa zarazi resztę stada. Jeśli masz krowy, które nie reagują na antybiotykoterapię, stale mają wysoki poziom komórek somatycznych i dodatnie wyniki testów na obecność zakaźnych typów zapalenia wymienia, brakowanie takiej krowy może być jedynym sposobem, aby pomóc chronić resztę stada.

5. Pamiętaj o odpowiednim odżywianiu stada i powiązaniu tego z zapaleniem wymienia
Żywienie odgrywa istotną rolę w zapobieganiu problemom związanym z zapaleniem wymienia, ponieważ zdrowa krowa ma lepszy układ odpornościowy. Kilka kluczowych aspektów odżywiania, na które należy zwrócić uwagę, to:

 • Zapobieganie przekarmieniu w okresach zasuszenia i późnej laktacji
 • Kontrolowanie spożycie minerałów i witamin
 • Zarządzanie spożyciem sodu i potasu wśród ciężarnych krów
 • Mniejsze dostarczanie tłuszczu po wycieleniu
 • Monitorowanie spożycia kalorii i utrzymanie ich na wysokim poziomie w pierwszych dniach po wycieleniu.

6. Zachowaj dobrą dokumentację występowania mastitis w swoim stadzie
Dokumentowanie przypadków mastitis i LKS powinno być priorytetem. Dzięki tym punktom odniesienia możesz zidentyfikować trendy w przypadkach zapalenia wymienia w odniesieniu do liczby komórek somatycznych, pór roku i nie tylko. Monitorowanie liczby komórek somatycznych pozwala również szybko zorientować się, kiedy trzeba wprowadzić zmiany. Na przykład, jeśli zauważysz, że LKS jest wyższa niż zwykle dla świeżo wycielonych krów, wiesz wtedy, że zmiany są konieczne w przypadku krów zasuszonych lub tych rozpoczynających laktację.

Idealnie byłoby przeciwdziałać zapaleniu gruczołu mlekowego, zanim stanie się problemem. Stosując dobre praktyki w zakresie leczenia mastitis, możesz zmniejszyć liczbę infekcji, a także wykryć przypadki wcześniej, szybciej reagować i zmniejszyć wpływ na całe stado i jakość mleka.

Nadchodzące wydarzenia