Medalowe nowości na EuroTier 2022

Targi EuroTier w Hanowerze (Niemcy) od lat cieszą się dużym prestiżem wśród wystawców i zwiedzających z całego świata. Nic też dziwnego, że firmy chętnie prezentują na nich nowe produkty i usługi. Tradycją jest nagradzanie innowacyjnych rozwiązań złotymi i srebrnymi medalami. Prezentujemy wyróżnione produkty, które mogą być interesujące dla hodowców bydła.

tekst i zdjęcia: RYSZARD LESIAKOWSKI; zdjęcia: FIRMOWE

Hanowerskim targom EuroTier od wielu lat towarzyszą tragi EnergyDecentral. Oba wydarzenia wyznaczają innowacyjne trendy w hodowli zwierząt i energetyce. W 2022 roku uczestniczyło w nich łącznie ponad 1,8 tys. wystawców z 57 krajów, a tereny wystawowe zwiedziło ok. 106 tys. osób ze 141 krajów. W zakresie produkcji zwierzęcej komisja ekspertów zatwierdziła 150 zgłoszeń nowości i kierując się surowymi kryteriami, przyznała 18 wyróżnień. Za innowacyjność nagrodzono 4 produkty złotym medalem „Innovation Award EuroTier 2022”, srebrne medale otrzymało 14 produktów, spośród których większość jest przeznaczona dla hodowców bydła.

Ponadto od 2018 roku Krajowe Stowarzyszenie Praktyków Lekarzy Weterynarii w Niemczech przyznaje specjalną nagrodę „Animal Welfare Award” (nagroda za dobrostan) za innowacje promujące dobrostan zwierząt. Warunkiem jej otrzymania jest zdobycie złotego lub srebrnego medalu. W 2022 roku lekarze weterynarii za szczególnie przyjazne zwierzętom uznali trzy produkty, z których dwa dotyczą bydła, są to adaptacyjna guma strzykowa firmy Siliconform Vertriebes GmbH & Co. KG (złoty medal) oraz nowa koncepcja boksu legowiskowego firmy Cowhouse Internatiolnal B.V. (srebrny medal).

GEA AutoDry – automatyczne zasuszanie krów

GEA Farm Technologies GmbH
Zasuszanie krów wysokowydajnych często stwarza zagrożenie dla zdrowia zwierząt. W pierwszych dniach po zaprzestaniu dojenia wymię nabrzmiewa, co wraz z brakiem płukania (wydzielanym mlekiem) gruczołu mlekowego i nadwyrężonym metabolizmem z powodu drastycznego zmniejszenia zaopatrzenia w energię pogarsza samopoczucie i zdrowotność zwierząt. Aby zapobiec występowaniu infekcji wymion, często zasusza się krowy pod osłoną antybiotyków. System AutoDry to innowacyjna funkcja oprogramowania urządzeń udojowych firmy GEA, opracowana wspólnie z naukowcami z Niemiec (Instytut Thünena w Braunschweig, Uniwersytet Fryderyka Wilhema w Bonn) i Holandii (Uniwersytet w Wageningen), która służy do zarządzania stadem krów dojnych. Funkcję można aktywować indywidualnie dla każdej krowy, aby delikatnie i sukcesywnie przygotować zwierzęta do zasuszenia. Na mniej więcej dziesięć dni przed terminem zasuszenia funkcja ta inicjuje automatyczne zdejmowanie aparatu udojowego po osiągnięciu określonej dziennej wydajności mleka i następnie stopniowo zmniejsza jego produkcję. Odbywa się to według opatentowanego algorytmu. Zautomatyzowane zasuszanie krów jest wkładem do zrównoważonego rozwoju gospodarstw charakteryzujących się wysoką wydajnością mleczną. AutoDry może ograniczyć stosowanie antybiotyków, promuje dobrostan zwierząt i zmniejsza obciążenie pracą.


Stimulor StressLess – uniwersalna guma strzykowa

Siliconform Vertriebs GmbH & Co


Duże zróżnicowanie wielkości strzyków w stadzie krów mlecznych stwarza problemy z dopasowaniem gum strzykowych, co zawsze wiąże się z kompromisem. Przełomem jest nowo opracowana adaptacyjna warga w główce gumy strzykowej Stimulor StressLess firmy Siliconform Vertriebs Gmbh & Co. Reaguje ona na różnicę ciśnień i w razie potrzeby umożliwia dopływ powietrza z zewnątrz w celu jej wyrównania. W ten sposób w przypadku dużych strzyków zapobiega się nadmiernemu podciśnieniu w główce gumy strzykowej, wspinaniu się kubków udojowych i zwiększonemu obciążeniu tkanek. Gdy strzyki są małe, falista konstrukcja wargi w główce gumy strzykowej zapobiega zasysaniu powietrza z zewnątrz i zsuwaniu się kubków udojowych ze strzyków. Gumy strzykowe Stimulor StressLess zapobiegają uszkodzeniom strzyków i wpływają pozytywnie na dobrostan zwierząt, poprawiając tym samym ich zdrowotność. Dlatego produkt ten nagrodzono dwoma medalami: złotym – za innowacyjność, i drugim – za poprawę dobrostanu („Animal Welfare Award”).


Active Cleaner – robot sprzątający

Wasserbauer GmbH


Robot czyszczący Active Cleaner firmy Wasserbauer GmbH to w pełni automatyczny, oparty na technologii sztucznej inteligencji (AI), rewolucyjny system usuwania nieczystości w miejscach przebywania koni. Po raz pierwszy wykorzystano sztuczną inteligencję sterowaną za pomocą kamer do czyszczenia miejsc, w których są utrzymywane zwierzęta. System w czasie rzeczywistym analizuje zebrane dane z kamer i rozpoznaje odchody końskie, które należy usunąć. Jeśli urządzenie wykryje obornik w kilku miejscach, to oblicza optymalną trasę, zbiera odchody w pełni automatycznie oraz transportuje je i rozładowuje w odpowiednim miejscu. Urządzenie wyręcza ludzi w uciążliwej pracy przy utrzymaniu czystości w stajniach i ujeżdżalniach. Producent informuje, że trwają prace nad adaptacją systemu do potrzeb chowu bydła.


E-Force – suplementacja wit. E

Vilofoss Group
Pasza uzupełniająca E-Force służy do optymalizacji podaży witaminy E u cieląt, co poprawia reakcje immunologiczne i wspiera stan zdrowotny zwierząt. Zamiast powszechnie stosowanego octanu tokoferolu jako źródła witaminy E wykorzystano lepiej przyswajalny tokoferol RRR, który jest pokryty lecytyną w celu ochrony przed utlenianiem. Jak informuje producent, firma Vilofoss Group, ochrona lecytynowa utrzymuje stabilność witaminy E przez dłuższy czas, co zwiększa jej trwałość. Za nowatorskie uznano synergiczne łączenie składników pokarmowych w celu zwiększenia efektywności paszy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt. Produkt E-Force reprezentuje praktyczną koncepcję koncentratów startowych dla cieląt, aby zmaksymalizować korzystne efekty suplementacji witaminy E.


Bovaer – preparat ograniczający emisję metanu

DSM Nutritional Products Europe AG


Stosowanie preparatu Bovaer firmy DSM Nutritional Products Europe AG umożliwia znaczne zmniejszenie emisji metanu w chowie krów mlecznych, a tym samym istotnie wpływa na redukcję emisji gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa. Bovaer to preparat 3-nitrooksypropanolu (3NOP), który od kwietnia 2022 roku został dopuszczony w Unii Europejskiej jako dodatek paszowy w paszach dla krów mlecznych i sklasyfikowany w kategorii „dodatki zootechniczne” oraz w grupie funkcjonalnej „substancje o korzystnym wpływie na środowisko”. W procesie rejestracji potwierdzono, że nowo opracowana cząsteczka 3NOP ma działanie redukujące powstawanie metanu w żwaczu. W szczególności 3NOP inaktywuje reduktazę metylokoenzymu M, która katalizuje ostatni etap metanogenezy. Sama cząsteczka jest metabolizowana w żwaczu do 1,3-propanodiolu, azotanu i azotynu i nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt, bezpieczeństwo konsumentów ani na środowisko.


BeddingCleaner – czyszczenie ściółki

Hanskamp AgroTech B.V.

BeddingCleaner to innowacyjna koncepcja usuwania świeżych odchodów z wolnostanowiskowych obór ścielonych materiałem organicznym (sieczka ze słomy, trociny, wióry, plewy itp.) lub nieorganicznym (piasek). Maszyna, podłączona do ciągnika, umożliwia czyszczenie ściółki w regularnych odstępach czasu. Materiał ściółkowy jest przesiewany na taśmie i niezwiązana z odchodami ściółka spada, pozostając w oborze. Z kolei niewielka część ściółki przykleja się do stałych odchodów, dzięki czemu można je łatwo odseparować na taśmie i przetransportować do zintegrowanego z maszyną zbiornika. Dzięki częstemu usuwaniu obornika ściółka w oborze pozostaje czystsza i mniej wilgotna, co sprawia, że można jej dłużej używać. Regularne usuwanie odchodów ogranicza emisję szkodliwych gazów oraz nieprzyjemnych zapachów.


Clean & Fill Station – automatyczne czyszczenie i napełnianie wodą taksówki mlecznej

Förster Technik GmbH

Karmienie cieląt pójłem mlecznym wymaga przestrzegania higieny, aby zapobiegać występowaniu biegunek i wielu innym schorzeniom w okresie odchowu. Taksówki mleczne do pojenia cieląt mają wielu zwolenników, ale ich systematyczne czyszczenie i dezynfekcja są pracochłonne. Clean & Fill Station firmy Förester Technik GmbH jest istotnym rozwinięciem mobilnych systemów pojenia cieląt, umożliwiającym w pełni automatyczne mycie tych urządzeń. Ponadto system ten umożliwia w zaplanowanym czasie automatyczne uzupełnianie wody, która jest podgrzewana do temperatury pójła podawanego cielętom. Hodowca musi jedynie napełnić zasobnik na preparat mlekozastępczy. System Clean & Fill Station w znacznym stopniu eliminuje niedostatki higieny w taksówkach mlecznych i przyczynia się do oszczędności czasu pracy.


The Dreamstall – wygodne boksy legowiskowe

Cowhouse International B.V.
Konstrukcja wygrodzeń boksów legowiskowych Dreamstall firmy Cowhouse International B.V. umożliwia krowom prawie swobodne stanie i poruszanie się w naturalny sposób. Cechą szczególną jest to, że w tych boksach nie ma rury karkowej i konwencjonalnych, klasycznych przegród międzylegowiskowych. Rurę karkową zastąpiono dwoma elastycznymi, kulistymi korpusami w okolicy barków, które pozycjonują stojącą krowę. Dzięki temu krowa może swobodnie stać w „luce” z podniesioną głową w boksie. Tradycyjne przegrody międzylegowiskowe zastąpiły dwie poziome i elastyczne ramy, które prowadzą krowę do pozycji stojącej. W nowych boksach krowy mogą całkowicie i bez przeszkód korzystać z wyznaczonego obszaru do leżenia podczas odpoczynku. Boksy legowiskowe Dreamstall umożliwiają typowe dla gatunku zachowanie krów, a tym samym promują dobrostan i zdrowie zwierząt, dlatego nagrodzono je dwoma srebrnymi medalami – za innowacyjność i za dobrostan. Koszt innowacyjnego boksu legowiskowego dla jednej krowy to wydatek rzędu 300–350 euro (przy obecnym kursie jest to 1404–1638 zł).Laktowash – stacja mycia mobilnej dojarki bańkowej

Lakto Hayvancilik Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Sti.

Turecka firma Lakto Hayvancilik Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Sti., oferując stację Laktowash, zautomatyzowała mycie mobilnych dojarek bańkowych. Urządzenie dokładnie i skutecznie czyści wszystkie powierzchnie, z którymi styka się mleko. W celu czyszczenia mobilna jednostka udojowa jest połączona z Laktowash za pomocą prostego adaptera umieszczonego w pokrywie banki udojowej. Istniejąca pompa próżniowa dojarki zapewnia niezbędną turbulencję, podczas gdy Laktowash wykonuje z góry określony cykl czyszczenia i dezynfekcji z odpowiednimi standardami, zapewniając w ten sposób wysoki poziom czyszczenia aparatu udojowego i bańki na mleko. Pod koniec każdego mycia Laktowash zbiera i odprowadza pozostały płyn w bańce. Skuteczne mycie sprzętu udojowego zapobiega chorobom wymion. Ponadto korzystanie z tego systemu zmniejsza nakład robocizny oraz ogranicza zużycie wody i energii.  

Nadchodzące wydarzenia