Kiszonka z morwy dobra na jelita krów mlecznych

Pasze objętościowe są ważną częścią diety krów mlecznych. Dzisiejsze badania są bardziej dostosowane do wykorzystania roślinnych zasobów paszowych. W jednym z nich, niedawnym opublikowanym w czasopiśmie Fermentation naukowcy opisują, w jaki sposób kiszonka z morwy poprawia zdrowie i wydajność krów mlecznych.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Fermentation

Wraz z zakazem stosowania antybiotyków w paszach, przemysł paszowy poszukuje zasobów paszowych, które zapewnią zdrowie zwierząt przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wydajności. Produkty pochodzenia roślinnego są bogate w związki bioaktywne, cenne dla poprawy zdrowia zwierząt.

Drzewa morwy to szybko rosnące rośliny liściaste z rodziny Moraceae , szeroko rozpowszechnione w Azji Południowej i Azji Wschodniej. Drzewa morwy są wielozadaniowe, ich owoce są wykorzystywane jako żywność i do produkcji wina, a liście są często wykorzystywane jako pasza ze względu na wysoką biomasę, zawartość białka surowego i strawność. Drzewa są bogate w polifenole, takie jak flawonoidy, antocyjany, kwas benzoesowy i kwas hydroksycynamonowy. Antocyjany mogą wychwytywać wolne rodniki i hamować utlenianie lipidów o niskiej gęstości.

Inne badania pokazują, że polifenole mogą regulować skład bakterii jelitowych i hamować wzrost bakterii chorobotwórczych. We wcześniejszych badaniach wykazano również, że podawanie krowom mlecznym kiszonek z morwy poprawia funkcje odpornościowe i przeciwutleniające. Z drugiej strony zastosowanie kiszonki z liści morwy wykazało, że można ją stosować w żywieniu tuczników bez wpływu na wydajność produkcyjną.

Naukowcy biorący udział we wspomnianym wcześniej badaniu ocenili wpływ kiszonki z gałęzi morwy i liści na wydajność mleka, fermentację w żwaczu i skład bakterii u krów mlecznych. Sprawdzili również korelację między mikrobiomem żwacza a parametrami fermentacji. Liście i gałęzie morwy zbierano na wysokości 0,8-1,0 m (późny okres wegetacji) i po siekaniu zakiszano 10% mąką kukurydzianą. Wybrano łącznie 36 krów w połowie laktacji i losowo przydzielono do 3 grup:

Grupa kontrolna: dieta o całkowitej mieszance (TMR) bez dodatku kiszonki z morwy

2 grupy doświadczalne: TMR z dodatkiem 5% lub 10% kiszonki z morwy.

Wyniki badań wykazały, że dodatek 10% kiszonki z morwy znacznie zwiększa wydajność mleka, zawartość tłuszczu w mleku i wykorzystanie paszy. Jak zaobserwowano w poprzednich badaniach, naukowcy zasugerowali, że zakiszanie morwy może obniżyć poziom ligniny w gałęziach i zwiększyć poziom rozpuszczalnych cukrów redukujących, prowadząc do szybszego rozkładu w żwaczu; lepszą produkcję mleka przypisano zatem zwiększonej strawności kiszonki z morwy w żwaczu.

Dodali również, że niektóre badania wykazały, iż suplementacja diety sfermentowanymi liśćmi morwy zwiększała poziom składników bioaktywnych i białka, jednocześnie zmniejszając zawartość błonnika surowego i czynników antyodżywczych w diecie. Stwierdzili ponadto, że flawonoidy roślinne mogą sprzyjać rozwojowi gruczołów sutkowych, poprawiać jakość mleka oraz modulować mikrobiom i fermentację żwacza, co potwierdzono w bieżącym badaniu. Poprawa wydajności laktacji wiązała się również z prawdopodobnym wzmocnieniem układu odpornościowego, na co wskazywały obserwowane w niniejszym badaniu spadki liczby komórek somatycznych w mleku.

W podobnym badaniu opublikowanym w Asian-Australasian Journal of Animal Sciences naukowcy odkryli, że diety zawierające 10-15% kiszonki z morwy wzmacniają funkcje odpornościowe i przeciwutleniające krów mlecznych, jednocześnie zwiększając stężenie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w mleku. W swoich badaniach naukowcy podkreślili, że dzisiejszy intensywny model hodowli zwierząt gospodarskich przynosi wysokie wydajności, ale zagraża zdrowiu i dobrostanowi zwierząt, co może zwiększać częstość występowania chorób — dlatego warto zbadać dodatki paszowe, takie jak pasze wzbogacone przeciwutleniaczami, aby uzupełnić dietę bydła.

Nadchodzące wydarzenia