Przerost skóry szpary międzypalcowej

Kod: IH
Nazwa angielska: Interdigital hyperplasia
Inne nazwy: limaks (L), ziarnina, granulacja, włókniak międzypalcowy, międzyraciczak, przerost skóry szpary międzypalcowej, tyloma, włókniak szpary międzypalcowej, narośl w szparze międzypalcowej, przerostowe zapalenie skóry szpary międzypalcowej

tekst: Krzysztof Bączkiewicz, Centrum Genetyczne PFHBiPM; zdjęcie: Karol Jaroch

Objawy
Nadmierny przyrost skóry między palcami, prowadzący do powstania charakterystycznej walcowatej zmiany. Widoczny obraz często może być zmieniony poprzez rozwój na powierzchni włókniaka schorzeń infekcyjnych. Stopień kulawizny zależy od wielkości narośli, co przekłada się na poziom bólu wywołanego jej naciskiem na inne struktury kończyny. Schorzenie najczęściej spotykane jest u starszych, ciężkich zwierząt, szczególnie narażone są buhaje.

Przyczyny
Nadmierne obciążenie i podrażnienie skóry szpary międzyracicowej, prowadzące do znacznego zwiększenia tempa jej przyrostu. Często jest to spowodowane nieprawidłową postawą zwierzęcia (efekt genetyczny lub skutek nieprawidłowej czy zbyt rzadkiej korekcji racic). Zauważa się też częstsze występowanie tego schorzenia w przypadku utrzymywania zwierząt na śliskich posadzkach oraz rusztach. W wielu przypadkach zmiany chorobowe pojawiają się w następstwie przebytych schorzeń infekcyjnych, takich jak Dermatitis digitalis (DD), Dermatitis interdigitalis (ID) czy ropowica międzypalcowa (IP). Z drugiej strony osobniki dotknięte przerostem skóry szpary międzypalcowej mogą być bardziej podatne na inne choroby racic.

Profilaktyka
• Prawidłowa i regularna korekcja racic.
• Odpowiednio zaprojektowane i utrzymane podłogi i przepędy (suche i o właściwej przyczepności).
• Profilaktyka i szybkie leczenie schorzeń infekcyjnych.

Leczenie
Jeśli u danego osobnika nie stwierdzono kulawizny, można ograniczyć się do częstszej korekcji racic, tak aby nie dopuścić do pogłębienia się problemu. Należy pamiętać, że przerost skóry można zahamować, ale nie występują naturalne mechanizmy, które umożliwiłyby jego regresję. W zaawansowanym stadium możliwe jest chirurgiczne usunięcie zmiany przez lekarza weterynarii. 

„ICAR Atlas Zdrowia Racic” jest narzędziem stworzonym w celu standaryzacji nazewnictwa i rozpoznawania poszczególnych objawów chorobowych racic na całym świecie. Stanowi również podstawę rejestracji prowadzonej przez korektorów biorących udział w projekcie „CGen korekcja”. Więcej informacji na temat projektu oraz atlasu dostępnych jest na stronie www.cgen.pl/korekcja.

Zbliżające się wydarzenia