Najwyższa wydajność w Polsce

Województwo lubelskie słynie z wysokich wydajności. Hodowcy co roku zajmują czołowe miejsca w rankingach krajowych pod względem wyprodukowanego mleka. 16 maja w Lubelskim Centrum Konferencyjnym wyróżniono najlepszych hodowców z regionu. Odbyły się III Lubelskie Laury Mleczne.

tekst i zdjęcia: Marlena Zaremba

Organizatorem wydarzenia była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka przy współpracy Lubelskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa lubelskiego.

Laury za najwyższą wydajność w Polsce odebrał Sylwester Pszczoła. Hodowca wraz z żoną Małgorzatą osiągnęli w 2021 wynik 16 555 kg mleka. Pan Sylwester to wielki wygrany tegorocznej edycji. Zgarnął również puchar za najwyższą zawartość tłuszczu i białka (1126 kg) oraz najlepszą krowę (19 934 kg wydajności). Hodowca, zapytany o sposób na sukces, skromnie odpowiada: – ciężka, systematyczna praca, doskonałe pasze oraz dbałość o dobrostan i rozród.

W lubelskim znajdują się największe stada bydła mlecznego rasy montbeliarde. Najwyższą wydajność (10 351 kg) w Polsce w tej rasie uzyskało gospodarstwie Montagro sp. z o.o.

– Najważniejsza jest współpraca z bardzo dobrymi ludźmi, razem pracujemy na ciągły rozwój gospodarstwa – mówi Marcin Stachowicz, prezes zarządu Montagro sp. z o.o. Obecnie gospodarstwo posiada 410 krów oraz 550 sztuk młodzieży. Bezpośredni nadzór nad hodowlą prowadzi oraz zarządza stadem doświadczony zootechnik Wojciech Respond, pomaga mu w tym zootechnik Łukasz Smagieł. Gospodarstwo stawia na ciągły rozwój, modernizuje budynki i wprowadza nowe technologie do produkcji.

Podczas laurów puchary otrzymali hodowcy z najwyższą wydajnością w czterech kategoriach obór pod względem liczby sztuk w stadzie. Wręczono również wyróżnienia indywidualne.
Najlepsi hodowcy w województwie lubelskim:
• Najwyższa wydajność do 20 szt.: Małgorzata i Sylwester Pszczołowie – 16 555 kg mleka
• Najwyższa wydajność od 20 do 50 szt.: Piotr Zdun – 13 891 kg mleka
• Najwyższa wydajność od 50 do 150 szt.: Małgorzata i Leszek Dusznikowie – 15 908 kg mleka
• Najwyższa wydajność powyżej 150 szt.: Agromarina sp. z o.o. – 13 467 kg mleka

• Najwyższa wydajność tłuszczu i białka: Małgorzata i Sylwester Pszczołowie – 1126 kg mleka
• Stado w rasie simentalskiej: Mirosław Duziak – 9175 kg mleka
• Stado w rasie montbeliarde: Montagro sp. z o.o. – 10 351 kg mleka
• Stado w rasie polskiej czarno-białej: Mirosław Stawiski – 5565 kg mleka
• Stado w rasie białogrzbietej: Wojciech Makarewicz – 7744 kg mleka

• Stado z najwyższym Indeksem Ekonomicznym:
Ryszard Karpiński – w rasie polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany HO
Zbigniew Kopański – w rasie polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany RW
• Krowa z najwyższą wydajnością: Małgorzata i Sylwester Pszczołowie – 19 934 kg, krowa o nr. PL‑005387264731, po ojcu IDIOM, II laktacja
• Stado z najkrótszym okresem międzywycieleniowym: Zbigniew Różaniecki – 357 dni.

Podczas laurów zorganizowano stoisko degustacyjne spółdzielni mleczarskich Spomlek i Ryki. Sponsorami wydarzenia były firmy: Samasz, Cargill, Zoetis, WWS Partner, Farmtec oraz Bank Gospodarski Żywnościowej BNP Paribas i Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie. 

Nadchodzące wydarzenia