Eksport produktów mlecznych w 2020 roku zbliżony do tego z 2019.

Autor: Mateusz Uciński

Wygląda na to że pandemia koronawirusa Sars-Cov-2 nie wpłynęła w jakiś negatywny sposób na eksport naszego rodzimego, mlecznego nabiału. Jak podało Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), powołując się na dane Ministerstwa Finansów, przychody z eksportu produktów mlecznych uzyskane przez krajową branżę mleczarską w I-XI 2020 r.  kształtowały się na poziomie zbliżonym do notowanego w roku 2019 i wyniosły ponad 2,1 mld euro. Równocześnie, na import tego asortymentu wydano około 1 mld euro (4,4 mld zł), czyli o 1% mniej niż rok wcześniej.

Jak wynika z danych zaprezentowanych w raporcie przygotowanym przez KOWR, najwięcej produktów mlecznych nasz kraj eksportował przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej. Przez okres 11 miesięcy, tj. od stycznia do listopada 2020 r. udział tych państw w ogólnej wartości wywozu wyniósł 67%. Natomiast wpływy uzyskane z eksportu do UE obniżyły się o 10%, do 1,4 mld euro. Kluczowymi odbiorcami polskich produktów mlecznych były: Niemcy (18% wartości – 395 mln euro), Czechy (6% – 137 mln euro), Wielka Brytania i Niderlandy (po 5% – odpowiednio 108 mln euro i 101 mln euro).

Jak podaje wspomniane powyżej Biuro Analiz, dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi, w okresie jedenastu miesięcy 2020 r. ukształtowało się na poziomie ponad 1,1 mld euro (5,1 mld zł), czyli o 1% wyższym niż przed rokiem.

Udział krajów spoza UE i Wspólnoty Niepodległych Państw w rodzimym eksporcie produktów mlecznych wyniósł 27% wobec 23% rok wcześniej. Wpływy uzyskane z eksportu osiągnęły 0,6 mld euro, o 16% więcej niż w porównywalnym okresie 2019 r. Największy udział miały w tym Chiny (5% wartości wywozu – 109 mln euro), Algieria (4% – 84 mln euro), a także Arabia Saudyjska (2% – 48 mln euro).

Analizując w raporcie strukturę samego eksportu produktów mlecznych zwrócono uwagę, iż dominującą pozycję w nim zajmują sery i twarogi, których wywóz w okresie styczeń-listopad 2020 r. stanowił 35% wartości ogółem. Na kolejnych miejscach uplasowały się mleko płynne i śmietana (z 18% udziałem) oraz mleko zagęszczone i w proszku (14%). Lody stanowiły 10% udziału w wartości eksportu produktów mlecznych z Polski, a serwatka – 9%.

Nadchodzące wydarzenia