Z tej drogi nie można zawrócić

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców bydła mlecznego, Zarząd Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka podjął uchwałę o obniżeniu opłaty za usługi świadczone przez Laboratorium Genetyki Bydła zs. w Parzniewie w zakresie wykonywania badania laboratoryjnego markerów genetycznych. Ta kluczowa decyzja ma sprawić, że z dobrodziejstw genomiki skorzysta więcej producentów mleka. Genomika, powszechnie wykorzystywana przez hodowców bydła mlecznego na całym świecie, u nas ciągle jest niedoceniania. Jeżeli barierą do korzystania z niej była tylko cena, to właśnie została mocno zredukowana.

Tekst: Radosław Iwański, GRAFIKA: KONRAD WIENCZATEK

Na obniżenie ceny za genotypowanie wpłynęło wiele kwestii dotyczących przyszłości hodowli, rzutujących przede wszystkim na realizację programu hodowlanego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Polska hodowla musi nadal nadrabiać stracony czas w stosunku do konkurencyjnych zachodnich hodowli w zakresie budowania bazy danych i wprowadzania kolejnych cech wykorzystywanych w ocenie wartości hodowlanych bydła mlecznego.

Zarząd PFHBiPM niejednokrotnie podkreślał, że zamierza rozwijać genotypowanie jałowic i krów populacji rasy PHF, aby osiągnąć większe tempo przyrostu postępu genetycznego na ścieżce żeńskiej.

Krajowy program hodowlany zawiera kilka nowych elementów selekcji, które wpisują się w światowe trendy hodowlane i dostarczają hodowcom nowych narzędzi do pracy hodowlanej. W najszerszym zakresie uwzględnia wykorzystanie technologii genomowej, co pozwala na zmniejszenie odstępu między pokoleniami w selekcji samic i samców.

Zarząd Polskiej Federacji po raz kolejny pokazał, poprzez swoją decyzję, że warto wykorzystywać do hodowli nową technologię i narzędzia, które umożliwiają wybór najlepszych zwierząt, już w bardzo młodym wieku.
Opłata za wykonywanie badania laboratoryjnego markerów genetycznych została obniżona o kwotę 65,00 zł netto. Upust obowiązuje w sezonach oceny wartości hodowlanej 2018.1 oraz 2018.2. Cena badania markerów genetycznych – po obniżce – w laboratorium Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka wynosi 90,00 zł netto. Bez zmiany pozostaje tzw. cena obliczeniowa, którą ustala Instytut Zootechniki PIB w Balicach, a na którą nie ma wpływu Polska Federacja.

Nadchodzące wydarzenia