Podlasie zjechało do Jeżewa

Naradzali się pracownicy, obradował zarząd. Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz pracownicy Polskiej Federacji z oddziału w Białymstoku z siedzibą w Jeżewie Starym podsumowali miniony rok.
Martyna Mendza wręczyła najlepszym sprzedawcom kolczyków okolicznościowe nagrody

Tekst i zdjęcia: Radosław Iwański

Zootechnicy i pozostali pracownicy PFHBiPM spotkali się przy okazji comiesięcznej narady w Jeżewie Starym. Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku oraz omówienia celów na rok 2018. Przewodzili mu kierownik oddziału Polskiej Federacji w Jeżewie Lech Nieradko oraz kierownik komórki ds. Oceny Wartości Użytkowej Bydła tego

oddziału Dariusz Wojtulewicz. Narada zootechników dotyczyła następujących zagadnień:

Zarząd Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka prawie w komplecie

• cennika oceny na 2018 r.,
• zakończenia roku obliczeniowego w ocenie,
• podawania informacji o tzw. mleku skupowym,
• projektu „CGen korekcja”,
• programu SOL,
• kursu inseminacji,
• bieżących spraw związanych z prowadzeniem oceny,
• sprzedaży kolczyków w 2018 r.

Prelekcję dla zootechników dotyczącą sprzedaży kolczyków wygłosiła Martyna Mendza, która w Polskiej Federacji Sp. z o.o. nadzoruje ich zamówienia i sprzedaż. Podczas spotkania Mendza w imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiej Federacji nagrodziła upominkami najbardziej efektywnych sprzedawców kolczyków.
W tym samym czasie odbywał się zarząd Podlaskiego Związku, który prowadziła dyrektor biura PZHBiPM Katarzyna Piszczatowska. Obrady członków zarządu odbywały się za zamkniętymi drzwiami.

Po obu wydarzeniach, które miały miejsce 30 stycznia br., członkowie zarządu i pracownicy Polskiej Federacji spotkali się na wspólnym obiedzie i zabawie. W inauguracyjnym przemówieniu wiceprezydent PFHBiPM Krzysztof Banach dziękował pracownikom za wytężoną pracę, podkreślając, że Polska Federacja jest silną hodowlaną rodziną. – Umacniajmy ją, a nie burzmy jej – mówił Banach. Krzysztof Banach, wiceprezydent PFHBiPM Sylwester Mierzejewski oraz Katarzyna Piszczatowska wręczyli pracownikom i zaproszonym gościom kanki na mleko.

[vls_gf_album id=”214″]

Nadchodzące wydarzenia