KROTOSZYŃSCY HODOWCY SIĘ SZKOLĄ

Jak co roku w lutym, i tym razem odbyły się zebrania szkoleniowe hodowców bydła mlecznego z Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie. Rejonowe Koło jest największą organizacją w strukturach Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła – tworzy go ponad 500 członków – dlatego zebrania organizowane były z podziałem na gminy.

Tekst i zdjęcie: Paweł Reszel, PFHBiPM, RO Poznań

W każdym spotkaniu uczestniczyło około 120 hodowców. Rozpoczynały się podsumowaniem ubiegłego roku, którego dokonał prezes Rejonowego Koła Tadeusz Dymarski, równocześnie pełniący funkcję wiceprezesa Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła. Wśród gości można było spotkać przedstawicieli władz gmin z powiatu krotoszyńskiego i reprezentantów Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach. Obecni byli również pracownicy firm z branży rolniczej, na co dzień współpracujący z tutejszymi hodowcami, oraz przedstawiciele Banku Spółdzielczego. Nie zabrakło pracowników Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, dyrekcji oraz kierownictwa Regionu Oceny Poznań.

Tematem wiodącym i obszernie prezentowanym przez doradcę żywieniowego PFHBiPM Arkadiusza Kaźmierczaka był „Okres okołoporodowy”. Jak wiadomo, u krów jest on najważniejszy, by odpowiednio przygotować je do laktacji i osiągnąć wysoką wydajność mleczną. Doradca w swojej prezentacji największą uwagę skupił na okresie zasuszenia. Omówione zostały również choroby metaboliczne krów oraz sposoby ich zapobiegania.

Pracownicy Regionu Oceny Poznań PFHBiPM prezentowali najnowszy program do zarządzania stadem Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka – Stado OnLine (SOL). Wymienione zostały zalety programu: począwszy od szybkiej informacji po próbnym udoju poprzez kontrolę pokryć, kończąc na możliwości przeprowadzania analiz wszelkiego rodzaju. Wśród uczestników widać było poruszenie oraz słychać pozytywne komentarze. Hodowcy z zadowoleniem przyjęli informacje mówiące o tym, że SOL programuje rejestrację zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podczas szkoleń firmy rolnicze uczestniczące w zebraniach przedstawiły hodowcom swoje produkty, które na co dzień są niezbędne do produkcji na wysokim poziomie. Przeprowadzono także losowanie nagród przez nie ufundowanych oraz rozlosowano vouchery na badanie paszy i doradztwo żywieniowe, ufundowane przez RKHiPB w Krotoszynie.

Nadchodzące wydarzenia