Nadal rośnie Indeks cen żywności FAO

Ceny większości podstawowych grup produktów żywnościowych, będące przedmiotem obrotu międzynarodowego wykazały w styczniu br. tendencję rosnącą. Niektóre zdrożały znacznie, tj. o ok. 7% w ciągu miesiąca. Produkty mleczarskie z wyjątkiem sera zyskały na wartości ok. 1,6% w porównaniu miesięcznym.

TEKST: RYSZARD LESIAKOWSKI, źródło FAO

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) od wielu lat monitoruje światowe ceny podstawowych produktów żywnościowych. Służy do tego Indeks cen żywności FAO (FAO Food Price Index), będący miarą miesięcznych zmian cen żywności. Na jego wartość składa pięć podindeksów (wskaźników) cen następujących grup towarów, tj.: zbóż, oleju roślinnego, produktów mleczarskich, mięsa i cukru.

W styczniu 2021 Indeks cen  żywności FAO osiągnął wartość 113,3 punktu i jest o 4,7 punktu (4,3%) wyższy  niż w grudniu 2020 r. Tendencja wzrostowa tego wskaźnika utrzymuje się ósmy miesiąc z kolei, ponadto wartość 113,3 punktu jest najwyższą, notowaną od lipca 2014 r. Jest to konsekwencja dużych wzrostów wskaźników cen cukru, zbóż i olejów roślinnych. Wartości podindeksów mięsa i nabiału również wzrosły, ale w mniejszym zakresie.

* wskaźnik cen zbóż FAO w styczniu br. osiągną wartość 124,2 punktu, co oznacza gwałtowny wzrost o 8,3 punktu (7,1 procent) w porównaniu z grudniem i siódmy z rzędu wzrost miesięczny. Na uwagę zasługuje zanotowany w styczniu br. duży wzrost na międzynarodowych rynkach cen kukurydzy, tj. o 11,2% w porównaniu do notowań z grudnia ub.r., w skali rocznej wzrost cen tego ziarna wyniósł aż 42,3%. Jednocześnie kukurydza uzyskuje notowania najwyższe od połowy 2013 r. W styczniu br.  ceny pszenicy, jęczmienia, soi wzrosły o niespełna 7%, a notowania sorgo okazały się stabilne. Eksportowe ceny ryżu także wykazują tendencję rosnącą.

* wskaźnik cen oleju roślinnego FAO w styczniu br. uzyskał wartość 138,8 punktu, tj. więcej o 7,7 punktu (lub 5,8 procent) w porównaniu z grudniem i jest najwyższym poziomem od maja 2012 r. Ósmy z rzędu miesięczny wzrost tego podindeksu odzwierciedla głównie wyższe ceny olejów palmowego, sojowego i słonecznikowego.

* wskaźnik cen produktów mleczarskich FAO oblicza się na podstawie notowań 8 cen czterech produktów mleczarskich  (masła, sera, OMP – odtłuszczonego mleka w proszku, PMP – pełnego mleka w proszku) z dwóch reprezentatywnych rynków.  Podindeks ten w styczniu br. wyniósł 111,0 punktów i jest wyższy o 1,7 punktu (1,6 procent) niż w grudniu 2020 roku. Wskaźnik cen produktów mleczarskich FAO wykazuje rosnącą tendencję od ośmiu miesięcy, a w skali rocznej (do stycznia 2020 r.) wzrost wyniósł 7,1 punktów (tj. o 6,9%). W styczniu wzrosły notowania cen masła oraz pełnego i odtłuszczonego mleka w proszku. Z kolei ceny sera spadły nieznacznie w porównaniu z rekordowym poziomem odnotowanym w grudniu 2020 r.

* wskaźnik cen mięsa FAO w styczniu br. wyniósł 96,0 punktów, co oznacza wzrost o 0,9 punktu (1,0 procent) od grudnia 2020 roku. Rosnąca tendencja utrzymuje się czwarty miesiąc z rzędu, ale w skali roku (styczeń 2020 r.) wartość tego podindeksu jest o 7,6 punktu (7,3 procent) niższa. Na międzynarodowych rynkach wzrosły ceny wszystkich rodzajów mięsa, które stanowią ten podindeks, ale najbardziej zyskały notowania mięsa drobiowego. Sprzyjał temu gwałtowny globalny popyt importowy, ale wybuch ptasiej grypy ograniczyły eksport drobiu z kilku krajów europejskich.

* wskaźnik cen cukru FAO w styczniu 2021 r. osiągnął wartość 94,2 punktu i jest wyższy o 7 punktów (8,1 procent) w porównaniu do grudnia 2020 roku. Jednocześnie podindeks ten uzyskał najwyższy poziom od maja  2017 roku.

Światowa koniunktura na początku 2021 roku sprzyja producentom żywności, w tym także przetwórcom mleka. Trwająca pandemia koronawirusa nie zakłóca międzynarodowego obrotu podstawowymi produktami żywnościowymi.

Wskaźnik cen produktów mleczarskich FAO

Nadchodzące wydarzenia