Indeks cen żywności FAO rośnie od dziewięciu miesięcy

Według analiz FAO żywność będąca przedmiotem międzynarodowego systematycznie drożeje. W lutym br. znacznie na wartości zyskał cukier i oleje roślinne, tj. średnio ok. 6,4% w skali miesiąca. Natomiast produkty mleczarskie w porównaniu miesięcznym zdrożały średnio o 1,7%.

Tekst: Ryszard Lesiakowski, źródło FAO

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) od wielu lat monitoruje światowe ceny podstawowych produktów żywnościowych. Służy do tego Indeks cen żywności FAO (FAO Food Price Index), będący miarą miesięcznych zmian cen żywności. Na jego wartość składa pięć podindeksów (wskaźników) cen następujących grup towarów, tj.: zbóż, oleju roślinnego, produktów mleczarskich, mięsa i cukru.

Wskaźnik cen żywności FAO w lutym 2021 r wyniósł średnio 116,0 punktów i był o 2,8 punktu wyższy niż w styczniu br. (wzrost o 2,4%).  Wskaźnik ten wykazuje tendencję rosnącą dziewiąty miesiąc z rzędu i osiągnął najwyższy poziom od lipca 2014 r. Na ten wzrost wpływają rosnące ceny zwłaszcza cukru i olejów roślinnych i w mniejszym zakresie wzrost cen zbóż, nabiału i mięsa.

* Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił średnio 125,7 punktu w lutym br., co oznacza wzrost o 1,5 punktu (1,2%) w stosunku do stycznia 2021. W porównaniu rocznym, tj. z lutym 2020 r. podindeks cen zbóż wzrósł o 26,3 punktu (26,5%). Wśród głównych zbóż gruboziarnistych najbardziej wzrosły międzynarodowe ceny sorgo, które w porównaniu miesięcznym zwiększyły się o 17,4%, i o 82,1% powyżej  wartości w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Międzynarodowe ceny kukurydzy wzrosły zaledwie o 0,9 procent w skali miesiąca. Jednakże ceny eksportowe kukurydzy w lutym 2021 r. wzrosły o 45,5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Ceny eksportowe pszenicy pozostały w lutym br. prawie stabilne, ale wzrosły o 19,8 procent w porównaniu z ubiegłorocznym poziomem.

* Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił średnio 147,4 punktu w lutym br., zyskując 8,6 punktu (lub 6,2%) od stycznia 2021 r., i osiągając najwyższy poziom od kwietnia 2012 roku. Międzynarodowe ceny oleju palmowego rosły do lutego br. od dziewięciu miesięcy. Jednocześnie  rosły notowania soi, odzwierciedlając obecne ograniczenia podaży na świecie. W przypadku oleju rzepakowego i słonecznikowego na wzrost cen na rynkach międzynarodowych wpłynęły niższe niż początkowo zakładano perspektywy produkcji w Unii Europejskiej w 2021 r. Rosnące ceny ropy naftowej również wspierały wzrost wartości olejów roślinnych.

* Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił średnio 113,0 punktów w lutym 2021 r., co oznacza wzrost o 1,9 punktu (1,7%) od stycznia br., rosnąc dziewiąty miesiąc z rzędu. W lutym br. międzynarodowe notowania cen masła wzrosły, czemu sprzyjał silny import z Chin przy ograniczonych dostawach eksportowych z Europy Zachodniej w związku ze wzrostem popytu wewnętrznego z uwagi na zbliżające się święta wiosenne. Notowania pełnego mleka w proszku (PMP) wzrosły ze względu na duże zakupy importowe i obawy potencjalnie niższych dostaw eksportowych w Nowej Zelandii, wynikające z suchych warunków pogodowych. Ceny odtłuszczonego mleka w proszku również wzrosły, odzwierciedlając niskie zapasy i ograniczoną dostępność eksportową w Europie. Z kolei zmniejszony popyt na dostawy spot, w połączeniu z wysokimi zapasami w Stanach Zjednoczonych wpłynął na notowania serów.

* Wskaźnik cen mięsa FAO  w lutym br. wynosił średnio 96,4 punktu, co oznacza wzrost o 0,6 punktu (0,6%) od stycznia 2021 r. W porównaniu rocznym podindeks ten jest niższy o 4,1 punktu (4,0%). W lutym 2021 r. międzynarodowe notowania cen mięsa wołowego i owczego wzrosły głównie z powodu ograniczonych dostaw w kluczowych regionach produkcyjnych.

* Wskaźnik cen cukru FAO wynosił średnio 100,2 punktu w lutym br. , co oznacza wzrost o 6 punktów (6,4%) od stycznia 2021 r, jednocześnie jest to najwyższy poziom od kwietnia 2017 r.

Trzeba mieć nadzieję, że dobra koniunktura na żywność będzie miała przełożenie w dochodach rolników.

Nadchodzące wydarzenia