FrieslandCampina oferuje wyższą gwarantowaną cenę mleka na maj’21

Holenderska spółdzielnia mleczarska FrieslandCampina informuje, że gwarantowana cena na dostawy surowca w maju  br. wzrośnie do 37,50 euro za 100 kg mleka (168,75 zł/100 kg).

Tekst: Ryszard Lesiakowski, zdjęcie: FrieslandCampina

Gwarantowana cena FrieslandCampina za 100 kg mleka konwencjonalnego w maju br. jest o 1,50 euro wyższa niż w kwietniu (36,00 euro/100 kg). Tegoroczny, majowy poziom ceny gwarantowanej jest najwyższy, jaki koncern zaoferował w miesiącu maju od sześciu lat. Podwyżkę uzasadnia się spodziewanym ponownym otwarciem restauracji i kawiarni oraz opóźnioną podażą mleka, co przyczynia się do wyższego popytu na produkty mleczne. Cena zawiera korektę w górę o około 0,20 euro w wyniku wyższych cen referencyjnych w ostatnim okresie.

Cena gwarantowana FrieslandCampina jest odzwierciedleniem sytuacji na rynku mleka surowego, dotyczy 100 kg mleka zawierającego 3,57% białka, 4,42% tłuszczu i 4,53% laktozy. Na podstawie opublikowanej ceny gwarantowanej obliczana jest wartość 100 kg białka, tłuszczu i laktozy. Stosunek ceny między białkiem, tłuszczem i laktozą wynosi 10 : 5 : 1. W maju br. W maju br. wartość 100 kg białka osiągnie wartość 601,64 euro, a wartość 100 kg tłuszczu wyniesie 300,82 euro, natomiast 100 laktozy – 60,16 euro. Średnia gwarantowana cena FrieslandCampina mleka konwencjonalnego w 2021 roku, uwzględniająca miesiąc maj wynosi 35,60 euro/100 kg (tj. ok. 160,2 zł/100 kg)

Wyższa zapłata za mleko ekologiczne

Członkowie spółdzielni, którzy dostarczają mleko ekologiczne, otrzymują inną cenę gwarantowaną. Odpowiada ona średnim rocznym cenom najwyższej jakości mleka ekologicznego w krajach północno-zachodniej Europy. Gwarantowana cena mleka ekologicznego (o takim samym składzie, jak surowiec konwencjonalny) w maju br. wzrosła  o 0,25 euro do poziomu 48,75 euro/100 kg (tj. ok. 219,37 zł/100 kg). W maju br. wartość białka z mleka ekologicznego wyniesie 782,13 euro/100 kg, tłuszczu – 391,06 euro, a laktozy 78,21 euro za 100 kilogramów. Średnia gwarantowana cena mleka ekologicznego FrieslandCampina w bieżącym roku łącznie z majem wynosi 47,75 euro/100 kg (tj. ok. 214,87 zł/100 kg).

Nadchodzące wydarzenia