Cielęta bardzo potrzebują odporności biernej

Żeby cielęta mleczne miały zdrowy i mocny start w życie, a do tego dobrą laktację, potrzebują silnego układu odporności biernej. Zasadniczo oznacza to, że muszą one otrzymać siarę matki jak najszybciej po urodzeniu, aby rozpocząć budowę silnego układu odpornościowego.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie EW Nutrition

Aby zrozumieć kwestie związane z odpornością bierną, ważne jest, aby najpierw zrozumieć immunoglobuliny, które są białkami używanymi przez układ odpornościowy do identyfikacji i neutralizacji obcych substancji. Układ odpornościowy młodej krowy w chwili urodzenia jest praktycznie bezbronny wobec szerokiej gamy i typów patogenów obecnych w środowisku. Spożycie siary w celu dostarczenia immunoglobuliny G (IgG) ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zdrowych cieląt.

Zaznaczyć należy, że ogromna liczba czynników może wpływać na wchłanianie IgG przez cielęta, więc ogólne zalecenia dotyczące podawania im określonej ilości siary mogą być niewłaściwe. Na rynku dostępnych jest wiele suplementów siary, ale niektóre z nich zapewniają niewielką ilość dodatkowej IgG. Podczas prezentacji na cyfrowej wystawie EuroTier, Lea Poppe, kierownik techniczny w firmie EW Nutrition w Niemczech, przedstawiła najnowsze spostrzeżenia dotyczące młodych krów, zauważając jednocześnie, że niska odporność bierna cieląt stwarza szereg problemów, ale zasadniczo wszystkie one mogą prowadzić do wyższych kosztów hodowli dla rolników.

W trakcie swojej prelekcji, pani Poppe zauważyła, że niewystarczające poziomy lgG w surowicy cieląt może prowadzić do negatywnego wpływu na tempo wzrostu cieląt w ciągu pierwszych 6 miesięcy, a także do większej liczby kuracji antybiotykami z powodu większej zachorowalności, oraz większej śmiertelności. Te z kolei prowadzą do wyższych kosztów hodowli, a badania wskazują, że nieodpowiednia surowica zwiększyła koszty hodowli cielęcia mlecznego o 60 euro. Poza tym niski poziom immunoglobuliny G może mieć negatywny wpływ na mleczność zwierzęcia w pierwszej laktacji.

Zespół EW Nutrition chciał dowiedzieć się, jaka jest sytuacja w gospodarstwach mlecznych na całym świecie, dlatego w grudniu 2020 r. przeprowadził ankietę wśród 55 konsultantów i lekarzy weterynarii z 5 krajów, w tym z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Ponad 54% ankietowanych uważało, że ​​jakość siary jest na stabilnym poziomie, jednak 69% odpowiedziało przecząco na pytanie „Czy uważasz, że cielęta są dostatecznie zaopatrywane w immunoglobuliny dzięki siarce, którą otrzymują?” Spośród ekspertów 76% widzi bezpośredni związek między wczesną biegunką a brakiem odporności biernej.

Wnioski te potwierdzają badania naukowe przeprowadzone w Monachium w 2015 r. Według nich tylko 41% cieląt miało wystarczające zaopatrzenie w immunoglobuliny, a prawie jedna czwarta była zdecydowanie niedostatecznie w nie zaopatrzona. Taki niedobór nazwany jest awarią transferu pasywnego. W praktyce oznacza to, że duża liczba cieląt ma deficyt odporności i potrzebuje dodatkowego wsparcia, jeśli rolnik chce zmaksymalizować potencjał genetyczny swojego stada i uniknąć strat ekonomicznych. Dodatkowo, wśród ekspertów pojawiają się opinie, że ​​obciążenie patogenami w niektórych gospodarstwach jest tak duże, że żadna ilość odporności nie powstrzyma cielęcia przed biegunką. Oznacza to, że im wyższa presja patogenów, tym większe zapotrzebowanie na wsparcie. W takich sytuacjach warto jest sięgnąć w gospodarstwie po preparaty będące dietetycznymi paszami uzupełniającymi do stabilizacji równowagi wodno-elektrolitowej w celu wspomagania fizjologicznego trawienia, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie zrównoważonej i zdrowej mikroflory jelitowej.

Nadchodzące wydarzenia