SENSOSAFE chroni zwierzęta dzikie i domowe

SENSOSAFE marki Pöttinger jest zautomatyzowanym, opartym na czujnikach systemem wspomagającym wykrywanie dzikich zwierząt, przeznaczonym do montażu na kosiarce. Inteligentny system ratuje dzikie zwierzęta przed kolizją z kosiarką i dzięki temu zapewnia czystą paszę najwyższej jakości. Naturalnym odruchem tych zwierząt jest bezruch, przez co nie uciekają przed pracującą maszyną. Instynktowne zachowanie powoduje, że bardzo trudno wykryć na czas, zazwyczaj w gęstej trawie, koźlaki, zające czy bażanty.

Rozwiązanie Pöttinger znacznie różni się od pozostałych metod służących do ochrony koźlaków i innych dzikich zwierząt. Belka z czujnikami jest zamontowana bezpośrednio na przedniej kosiarce lub dostępna jako oddzielny system. Podczas koszenia powierzchnia przed kosiarką jest skanowana. Każdy czujnik jest wyposażony w oświetlenie LED, którego światło odbija się od łanu roślin i ponownie trafia na czujnik. Kolor futra lub upierzenia zwierzęcia odbija światło z inną intensywnością niż rośliny. Różnicę tę rozpoznają czujniki i wysyłają elektryczny sygnał do sterownika znajdującego się w kabinie ciągnika. Gdy zostanie wykryte zwierzę, na wyświetlaczu sterownika pojawia się optyczne i akustyczne ostrzeżenie dla kierującego pojazdem. Pozostaje wystarczająco dużo czasu, aby się zatrzymać lub unieść w górę kosiarkę. System może być stosowany w kosiarkach i kombinacjach koszących Pöttinger oraz w modelach innych producentów.
www.poettinger.at/pl_pl

Nadchodzące wydarzenia