Gietrzwałdzka Matko, chroń hodowców Warmii i Mazur

tekst i zdjęcia: Michał Krukowski

16 maja 2020 r. w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Gietrzwałdzie odbyła się msza św. w intencji oddalenia zagrożenia związanego w pandemią koronawirusa oraz dobrych warunków pogodowych dla rolnictwa. W liturgii uczestniczyli Jan Krzysztof Ardanowski i Krzysztof Jurgiel. Wydarzenie przebiegało z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Inicjatorami uroczystości byli wiceprezydent PFHBiPM Andrzej Steckiewicz wraz z zarządem i członkami Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego. W trakcie modlitwy wiernych hodowcy z Warmii i Mazur odczytali intencje: o dalsze powodzenie i rozwój działalności PFHBiPM, WMZHBM, oddalenie koronawirusa oraz dialog pomiędzy instytucjami związanymi z rolnictwem. Modlono się także za zmarłych warmińsko-mazurskich hodowców i przetwórców mleka. Uroczystości towarzyszyli chorążowie ze sztandarami związków bydła mlecznego – warmińsko‑mazurskiego oraz pomorskiego.

Po zakończeniu liturgii dokonano uroczystego wpisu okolicznościowego do kroniki Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego oraz odwiedzono Cudowne Źródełko – lokalne miejsce kultu, które, według wierzeń, podczas objawienia pobłogosławiła sama Matka Boża. Na tle świętego miejsca wykonano pamiątkowe zdjęcie, w ten sposób uczestnicy uroczystości włączyli się w akcję zainicjowaną przez PFHBiPM #DziękujemyŻePijecieMleko.
Dyskusję o sytuacji związanej z koronawirusem, zagrożeniach i perspektywach dla polskiej hodowli dokończono już w siedzibie PFHBiPM oraz WMZHBM w Dorotowie, którą minister Ardanowski oraz poseł do Parlamentu Europejskiego zwiedzili po raz pierwszy. Ich szczególną uwagę przykuł kamień wraz z tablicą pamiątkową, ustawione przed budynkiem z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uroczystość wieńczyła też wieloletnią pracę odchodzącego na emeryturę kierownika oddziału PFHBiPM w Dorotowie Zdzisława Szewczaka. Wyrazy uznania za trud włożony w rozwój polskiej i wojewódzkiej hodowli złożyli na Jego ręce wszyscy uczestnicy wydarzenia.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością członkowie zarządu WMZHBM, Wojciech Jończyk oraz Marek Wilhelm Juniewicz; wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Mirosław Borowski, reprezentujący także Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą; wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski; prezes Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego Józef Warunek; dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Damian Godziński; dyrektor Regionu Bydgoszcz PFHBiPM Janusz Nalewalski oraz hodowcy bydła mlecznego, zootechnicy i kierownictwo oddziału. 

Nadchodzące wydarzenia